Archív mesiaca: február 2019

Farské oznamy 18.-24.02.2019

Farské oznamy na 6. nedeľu cez rok 18.02.2019  ~ 24.02. 2019     Poriadok a úmysly sv. omší: Pondelok:    17:00            Emília Beňovičová a manžel Ľubomír, č. 269 Utorok:         sv. omša nebude Streda:          sv. omša nebude Štvrtok:        17:00            Teofil Kollár, Mária, synovia a nevesty, č. 88 Piatok:          17:00            Jozef Hlavatovič a živá manželka Sobota:         08:00            Martina Benedikovičová Nedeľa:         08:00            Za živú Máriu Blanárikovú, za Božiu pomoc  zdravie, č. 111                     10:00            Za veriacich   V týždni ... viac

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Výst. DVO-12-2019 Oznámenie o začatí konania na výrub drevín Obec Dobrá Voda ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.2.2019 začala konanie č. DVO-12/2019 o vydanie súhlasu na výrub  11 ks topoľov čiernych a 5 ks topoľov bielych rastúcich na pozemkoch parc. č.4163/1 a 4163/2 v k. ú Dobrá Voda z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín. Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní ... viac

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY_GAJDOŠÍK

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY    V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, že je na Obecnom úrade Dobrá Voda uložené „Oznámenie o uložení zásielky“ pre adresáta:   Jozef Gajdošík, 919 54 Dobrá Voda   Uvedené oznámenie o uložení zásielky je možné vyzdvihnúť v úradných hodinách v podateľni Obecného úradu v Dobrej Vode, 919 54 Dobrá Voda 121, od 08.02.2019 do 25.02.2019.     Vyvesené: 08.02.2019 Zvesené: 25.02.2019   Oznámenie o ... viac