Archív mesiaca: september 2019

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Dobrá Voda – byt č. 2 9 B.J. súp. č. 405

Obec Dobrá Voda 919 54 Dobrá Voda 121   Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Dobrá Voda                   Obec Dobrá Voda v zmysle § 9a ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Dobrá Voda: Prenájom dvojizbového bytu č. 2, nachádzajúci sa v katastrálnom území Dobrá Voda, v bytovom dome súpisné číslo 405, celková plocha bytu 55 m2, zapísaný v katastri nehnuteľností Správy katastra v Trnave, ktorého výlučným vlastníkom je Obec Dobrá Voda, postaveného na parcele č. 2426/16, zapísaného na LV ... viac

Oznámenie o uložení zásielky_Gajdošík Jozef

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY    V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, že je na Obecnom úrade Dobrá Voda uložené „Oznámenie o uložení zásielky“ pre adresáta:   Jozef Gajdošík, 919 54 Dobrá Voda   Uvedené oznámenie o uložení zásielky je možné vyzdvihnúť v úradných hodinách v podateľni Obecného úradu v Dobrej Vode, 919 54 Dobrá Voda 121, od 16.09.2019 do 01.10.2019.     Vyvesené: 16.05.2019 Zvesené: 01.10.2019 Oznámenie o uložení ... viac

Farské oznamy 16.9. – 22.09.2019

                                     Farské oznamy na 24. nedeľu cez rok                                       16.09.2019  ~ 22.09. 2019   Poriadok a úmysly sv. omší: Utorok:         17:00             Za zomrelú rodinu Benedikovičovú, č. 328 Štvrtok:        17:00            Pavol Ažaltovič, manželka Felícia a rodina Gašparová, č. 271 Sobota:         16:00             Ema Mária Benedikovičová, 1. výročie smrti Nedeľa:         09:00             Za veriacich   V týždni si pripomíname: Sobota:         Sv. Matúša, apoštola   (Tento príspevok bude odstránený 22.09.2019 23:59)

Tretí ročník celoslovenskej súťaže Márie Hollósyovej vo vyšívaní

Tretí ročník celoslovenskej súťaže Márie Hollósyovej vo vyšívaní sa uskutoční v sobotu 9. 11. 2019 v Cíferi. Súťaží sa v piatich kategóriách, jedna je venovaná deťom do 16 rokov. Súčasťou podujatia bude aj výstava a módna prehliadka odevov s výšivkou, prednášky a spoločná aktivita Zapíš sa na výšivku.   Registrácia do súťaže, na výstavu a módnu prehliadku je otvorená na linkoch nižšie: Súťaž https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe16Be4nUhT7hN3CM…/viewform Výstava https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdhjpqwqx4tTsAAv7…/viewform Módna prehliadka https://docs.google.com/…/1FAIpQLScfUVEA2FlA4XEvsG…/viewform Pravidlá https://docs.google.com/…/1eltuk01SU3-j10UevLAfj0l7dA2swglS…  Informácie sú na stránke OZ Cziffer: https://www.facebook.com/cziffer.sk alebo na stránke obce Cífer: https://www.cifer.sk/organizacie-a-zdruzenia/oz-cziffer-1/, prípadne možno napísať naozcziffer@gmail.com. (Tento príspevok bude ... viac