Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu

Poriadok a úmysly sv. omší:   Pondelok:    sv. omša nebude Utorok:         17:30            František Uváčik a rodičia Streda:          17:30            Ida Janečková a rodičia, č. 266 Štvrtok:        sv. omša nebude Piatok:          17:30             Jozef Svitek a rodičia, č. 306 Sobota:         08:00            Zomrelá rodina Kováčová a Pilná, č. 306 Nedeľa:         08:00            Za Božiu pomoc pre živú rodinu, č. 173 10:00            Za veriacich 15:00            Krížová cesta   V týždni si pripomíname: Štvrtok:        Katedra sv. Petra, apoštola Piatok:          Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka   V týždni máme jarné kántrové dni. ... viac

POZVÁNKA_posednie so spisovateľkou Beátou Vargovou-Kuracinovou

Dňa 16.03.2018 o 14.00 hod je plánované v priestoroch knižnice posedenie so spisovateľkou Beátou Vargovou-Kuracinovou. Záujemcov o stretnutie prosíme, aby sa záväzne prihlásili do 28.02.018 osobne v knižnici u pani Evy Novákovej, alebo telefonicky na 0915181790, resp.  u pani Tatiany Benedikovičovej, Dobrá Voda 151 a telefonicky na čísle 033/5547148. (Tento príspevok bude odstránený 09.03.2018 20:00)

Salón Lusinda

Ponuka salónu Lusinda: kaderníctvo pedikúra masáže Bližšia ponuka tu: Salón Lusinda Dôchodcovia, ktorí majú záujem o pedikúru doma, môžu si dohodnúť termín s pedikérkou na tel.č. 0949/132455. (Tento príspevok bude odstránený 28.02.2018 23:59)

Výzva ZSE

Vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov, správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné, podzemné elektrické vedenia na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky vedení distribučnej sústavy v rozsahu § 43 zákona o energetike. Pre účely tejto výzvy sa každý z vlastníkov pri výkone činností považuje za poverenú osobu. Požadovaný konečný termín vykonania prác je 30.11.2018. V prípade, že táto lehota uplynie márne, ZSD vykoná odstránenie stromov v zmysle § 11 zákona o energetike. Využitie drevnej hmoty po oreze, alebo jej likvidácia ... viac