Zubná ambulancia Dechtice – neordinuje od 29.05.2017 – 09.06.2017

Zubná ambulancia Dechtice oznamuje svojim pacientom, že v dňoch od 29.05.2017 do 09.06.2017 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. V ambulancii nebude ani sestrička. Zastupovať bude MUDr. Lančaričová, Špačince v dňoch od 29.05.2017 do 02.06.2017 a MUDr. Vršanská, Jaslovské Bohunice od 05.06.2017 do 09.06.2017. (Tento príspevok bude odstránený 09.06.2017 20:00)

MDD – 03.06.2017 o 14:00 hod.

Obec Dobrá Voda srdečne pozýva všetky detičky a aj ostatných občanov dňa 03.06.2017, t.j. v sobotu o 14:00 hod. na futbalové ihrisko, kde budú pripravené súťaže, hry, maľovanie na tvár, tetovanie, skákacie hrady a bohaté občerstvenie. Tešíme sa na Vašu účasť   René Blanárik starosta obce Dobrá Voda (Tento príspevok bude odstránený 03.06.2017 20:00)

Noc kostolov

Dobrovoľníci z projektu Katarínka pozývajú všetkých ľudí napodujatie “Noc kostolov“, ktoré sa uskutoční v piatok 9. júna aj na Katarínke. V rámci programu bude slávená svätá omša o 19:30 hod. Po omši bude nasledovať koncert komornej hudby o 20:30 hod. v podaní Martina Šafárika. Ďalším bodom programu so začiatkom okolo 21:30, je pre návštevníkov pripravené nočné sprevádzanie za svitu Mesiaca a petrolejok s výkladom o bohatej histórii Katarínky. Ak prídete autom, prosíme nechajte ho na označenom parkovisku pod Katarínkou cca 15 minút pešo od ruiny kláštora. Odporúčame ... viac

Farské oznamy 22.05. – 28.05.2017

Pondelok:      18:00     Amália a Štefan Jakubcovci, č. 366 Utorok:          18:00     Jozef Svitek a rodičia, č. 306 Streda:  sv. omša nebude Štvrtok:         18:00      Za veriacich Piatok:           18:00     Irena a Ferdinand Benedikovičovci, č120 Sobota:         08:00     Emília a Jozef Riškovci, č. 366 Nedeľa:         08:00      Na  úmysel 10:00       Za veriacich   ... viac

Obchodná verejná súťaž na prenájom majetku – budova – prevodovky

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU Obec Dobrá Voda, zastúpená starostom obce René Blanárikom vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v  Dobrej Vode č. 153/2017, zo dňa 04.04.2017 obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov: Predmet verejnej obchodnej súťaže: Nebytové priestory – budova – prevodovky,  parc. č. 1391/3, parcela registra „C“ v katastrálnom ... viac

Obchodná verejná súťaž na prenájom majetku – budova – kotolňa

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU Obec Dobrá Voda, zastúpená starostom obce René Blanárikom vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v  Dobrej Vode č. 152/2017 zo dňa 04.04.2017 obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov: Predmet verejnej obchodnej súťaže: Nebytové priestory – budova – kotolňa,  parc. č. 1391/6, parcela registra „C“ v katastrálnom ... viac

Obchodná verejná súťaž na prenájom majetku – strojárenská hala

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PRENÁJOM MAJETKU Obec Dobrá Voda, zastúpená starostom obce René Blanárikom vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s §9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva v  Dobrej Vode č. 151/2017 zo dňa 04.04.2017 obchodnú verejnú súťaž na podávanie cenových ponúk na prenájom nebytových priestorov: Predmet verejnej obchodnej súťaže: Nebytové priestory – strojárenská hala,  parc. č. 1391/7, parcela registra „C“ v katastrálnom území ... viac