Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019  K základným povinnostiam, ktoré je potrebné dodržiavať v prírode patrí: – nezakladať oheň na miestach, kde je to zakázané, alebo kde by sa mohol rozšíriť – využívať len oficiálne ohniská, ktoré sú bezpečné – neodhadzovať neuhasené cigarety – nedovoľovať deťom hry so zápalkami – rešpektovať príkazy a dodržiavať zákazy umiestnené na verejných miestach, najmä pri vstupe do lesa (zákaz kladenia ohňa, zákaz používania otvoreného ohňa a pod.) – v prípade spozorovania požiaru privolať okamžite hasičskú jednotku (č. tel. 150 – tiesňová linka, č. tel. ... viac

 Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu  –  18.03.2019  ~ 24.03. 2019

                               Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu                                    18.03.2019  ~ 24.03. 2019   Poriadok a úmysly sv. omší: Utorok:         18:00            Na úmysel Streda:          sv.omša nebude Štvrtok:        18:00             Dominik Prítrský, manželka Amália a ich deti, č. 59 Piatok:          18:00            Jozef Pavlovič, manželka Mária a živá rodina, č. 152 Sobota:         sv.omša nebude Nedeľa:         09:00            Za veriacich                     15:00            Krížová cesta _________________________________________________________ Birmovanci budú mať prípravu v sobotu o 10:00 hod. (Tento príspevok bude odstránený 24.03.2019 15:19)

Výsledky 1. kola prezidentských volieb Slovenskej republiky 2019

Výsledky 1. kola prezidentských volieb Slovenskej republiky 2019 Počet voličov: 442   Počet platných hlasov: 441 Počet neplatných hlasov: 1     Béla Bugár                            4 Zuzana Čaputová                156 Martin Daňo                          4 Štefan Harabín                    88 Eduard Chmelár                  ... viac

Návrh ÚPN obce Dobrá Voda Zmeny a doplnky 3/2019

Obec Dobrá Voda ako obstarávateľ ÚPN obce Dobrá Voda Zmeny a doplnky 3/2019 podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením v súlade §21 a 31 stavebného zákona oznamuje verejnosti, FO a PO začatie prerokovávania návrhu riešenia „ÚPN obce Dobrá Voda Zmeny a doplnky 3/2019“  ÚPN obce Dobrá Voda je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Dobrej Vode a taktiež na internetovej ... viac

Zápis do 1. ročníka – ZŠ Dobrá Voda

    Zápis do 1. ročníka     Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Dobrá Voda oznamuje rodičom detí, že zápis detí do 1 . ročníka pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční dňa 10. apríla 2019 od 13,00 do 16,00 hodiny v budove školy.   Zápis sa týka detí narodených od 1. septembra 2012 do  31. augusta 2013. Pri zápise treba predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu, ktorý dieťa zapisuje, písomné vyjadrenie súhlasu druhého rodiča – ten, ktorý nepríde fyzicky na zápis s dieťaťom  (v zmysle Zákona 36/2005 Z.z. ... viac

Voľby do Európskeho parlamentu_informácia pre voličov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 25. mája 2019.  Vzory a  informácie sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: Tlačivá a vzory pre obce a pre volebné komisie Info pre voliča_EU volby Info pre voliča_EÚ (Tento príspevok bude odstránený 25.05.2019 23:59)