Farské oznamy 17.9. – 23.9.2018

               Farské oznamy na 24. nedeľu cez rok 17. ~ 23. septembra  2018   Poriadok a úmysly sv. omší:   Pondelok:    18:00            Ján a Alžbeta Čermákovci a starí rodičia Utorok:         sv. omša nebude Streda:          18:00            Jozef Gajdošík, manželka Štefánia, rodičia a starí rodičia Štvrtok:        sv. omša nebude Piatok:          18:00            Anna Vicianová, 1.výročie smrti Sobota:         08:00            Felicián a Štefánia Gajdošíkovci, starí rodičia a súrodenci, č. 321 Nedeľa:         08:00            Na poďakovanie, odprosenie s prosbou o Božie milosti pre rodinu, 287 10:00            Za veriacich   V týždni si pripomíname: Pondelok:    Sv. ... viac

Výkup papiera_24.9.2018 od 15:00 hod.

Výkup papiera priamo pred Vašim domom dňa 24.09.2018, t.j. v pondelok od 15:00 hod. 1 kg = 3 centy alebo 2 kg = 1 ks dvojvrstvových hyg. vreckoviek 3 kg = 1 kotúčik kvalitného toalet. papiera Vykupujeme: noviny, časopisy, letáky, zošity, knihy bez obalov. Kartóny nevykupujeme!!! Kontakt: 0917/980989 (Tento príspevok bude odstránený 24.09.2018 15:30)

Zmeny cestovných poriadkov 2018/2019

V termíne od 17.9.2018 do 30.09.2018 je možné zasielať požiadavky a pripomienky na zmeny cestovných poriadkov na obdobie 2018/2019 emailom, alebo písomne dopravcovi, ktorým je ARRIVA TRNAVA a.s. Nitrianska 5 917 54  Trnava http://www.sadtrnava.sk/index.php/cestovne-poriadky/cestovne-poriadky-vo-formate-pdf/primestske-linky.html e:mail: juraj.kuzma@arriva.sk zabezpečuje linky začínajúce trojčíslom: 203, 204, 205 a 207 (Tento príspevok bude odstránený 30.09.2018 23:59)

Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Dobrá Voda

Za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce Dobrá Voda, konané dňa 10. novembra 2018 bola vymenovaná Mgr. Kopálová Marta, tel.č. 033/5575004, 0905/739465, e-mail: dobravoda.dane@gmail.com. Kontaktná adresa: Obec Dobrá Voda, Dobrá Voda 121, 919 54. (Tento príspevok bude odstránený 10.11.2018 22:00)

Oznámenie o uložení zásielky_Gajdošík Jozef

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY  V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, že je na Obecnom úrade Dobrá Voda uložené „Oznámenie o uložení zásielky“ pre adresáta: Jozef Gajdošík 919 54 Dobrá Voda Uvedené oznámenie o uložení zásielky je možné vyzdvihnúť v úradných hodinách v podateľni Obecného úradu v Dobrej Vode, 919 54 Dobrá Voda 121, od 4.9.2018 do 19.9.2018.   Vyvesené: 4.9.2018 Zvesené: 19.9.2018   Oznámenie o uložení zásielky_Gajdošík Jozef_4.9.18   ... viac

URBÁR_valné zhromaždenie 29.09.2018 o 16:00 hod.

Výbor Pozemkového spoločenstva Urbariát 919 54 Dobrá Voda oznamuje svojim podielnikom,     že  dňa 29. 9. 2018  o 16.00 hodine sa v kultúrnom dome na Dobrej Vode bude konať valné zhromaždenie s nasledovným programom: Otvorenie Schválenie programu Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice Správa o hospodárení od posledného VZ Správa o činnosti dozornej rady od posledného VZ Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2017 Voľba výboru PSU a dozornej rady Rôzne Diskusia Návrh uznesení Záver   Prezentácia účastníkov začína o 14.00 hod. Záujemci môžu svoju kandidatúru do orgánov spoločenstva oznámiť ... viac

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018   Obecné zastupiteľstvo v Dobrej Vode podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzneseniami  zo  dňa 16.8.2018 č. 255/2018 a 256/2018 určilo, že Obecné  zastupiteľstvo v Dobrej Vode bude mať celkom 7 , ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec. V Dobrej Vode  dňa 16.08. 2018 Oznámenie o počte obvodov ... viac

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

OZNÁMENIE o počte obyvateľov obce Dobrá Voda pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018   Obec Dobrá Voda v zmysle § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov obce Dobrá Voda ku dňu vyhlásenia volieb, t.j. k 10.07.2018 – 793 obyvateľov.   Voľby_počet obyvateľov (Tento príspevok bude odstránený 10.11.2018 23:59)