UDALOSTI

Dátum/Čas Udalosť - Miesto konania
21.10.2019 / 15:30-18:00 Mesiac úcty k starším - KD Dobrá Voda
24.10.2019 / 07:00-09:00 Vývoz separovaného odpadu 2019 - Obec Dobrá Voda
24.10.2019 / 16:00-18:00 Vývoz komunálneho odpadu 2019 - Obec Dobrá Voda
07.11.2019 / 16:00-18:00 Vývoz komunálneho odpadu 2019 - Obec Dobrá Voda
21.11.2019 / 07:00-09:00 Vývoz separovaného odpadu 2019 - Obec Dobrá Voda
21.11.2019 / 16:00-18:00 Vývoz komunálneho odpadu 2019 - Obec Dobrá Voda
05.12.2019 / 16:00-18:00 Vývoz komunálneho odpadu 2019 - Obec Dobrá Voda
19.12.2019 / 07:00-09:00 Vývoz separovaného odpadu 2019 - Obec Dobrá Voda
19.12.2019 / 16:00-18:00 Vývoz komunálneho odpadu 2019 - Obec Dobrá Voda