Archívy autora: Mgr. Marta Kopálová

Farské oznamy 14.1. – 20.1.2019

                              Farské oznamy na sviatok Pánovho krstu                                   14.01.2019  ~ 20.01. 2019     Poriadok a úmysly sv. omší:   Pondelok:    17:00            Jozef Daniš , manželka Rozália dcéry a zaťovia , č. 70 Utorok:         sv. omša nebude   Streda:          17:00            Jozef Lukačovič manželka Mária ,deti , nevesta a zaťovia ,č.70 Štvrtok:        17:00            Zomrelá rodina Danková , Lukačovičová a za zomrelých  členov rodiny , č.77   Piatok:          17:00            Za zomrelého Giorgia Bozzata Sobota:         08:00            Šimon Januščák a manželka Emília , č. 274 Nedeľa:         08:00            Za ... viac

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Informácia pre voliča Voľby prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre voliča I Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan ... viac

Oznámenie o uložení zásielky

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY   V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, že je na Obecnom úrade Dobrá Voda uložené „Oznámenie o uložení zásielky“ pre adresáta:   Jozef Gajdošík, 919 54 Dobrá Voda Uvedené oznámenie o uložení zásielky je možné vyzdvihnúť v úradných hodinách v podateľni Obecného úradu v Dobrej Vode, 919 54 Dobrá Voda 121, od 09.01.2019 do 24.01.2019.   Vyvesené: 09.01.2019 Zvesené: 24.01.2019   Oznámenie o uložení zásielky_Gajdošík ... viac

Západoslovenská distribučná, a.s.

Vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov, správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné, podzemné elektrické vedenia na odstránenie a okliesnenie takých stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť prevádzky vedení distribučnej sústavy v rozsahu § 43 zákona o energetike. Pre účely tejto výzvy sa každý z vlastníkov pri výkone činností považuje za poverenú osobu. Požadovaný konečný termín vykonania prác je 30.11.2019. V prípade, že táto lehota uplynie márne, ZSD vykoná odstránenie stromov v zmysle § 11 zákona o energetike. Využitie drevnej hmoty po oreze, alebo jej likvidácia ... viac