KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKCIE

Dňa 08.09.2017 sa uskutočnili Dobrovodské hody 2018, ktoré boli obohatené o kultúrny program. V parku Hlávka Vystúpila mužská časť folklórnej skupiny Prvosienka a Trombitáši Štefánikovci, ktorí sa postarali o príjemnú zábavu. Pre deti boli pripravené kolotoče s rôznymi predajnými stánkami. Počas celého hodového víkendu sa mohli aj športový priaznivci zúčastniť viacerých futbalových stretnutí.

Dňa 01.06.2018 od 14:00 hod. sa uskutočnil deň detí na futbalovom ihrisku Dobrá Voda. Na deti čakalo množstvo atrakcií, súťaží a zábavy. O zábavu pre deti sa postaral miestny hasičský zbor Dobrá Voda a hasičský zbor Bohdanovce nad Trnavou, ktorí sa ako každý rok postarali o tradičnú penu. Ďalej pre deti boli pripravené rôzne súťaže, ktoré boli odmenené sladkosťami a tiež skákacie hrady pre menšie i väčšie deti. Z Obvodného policajného zboru Jaslovské Bohunice prišli policajti deťom ukázať prácu v policajnom zbore, predviedli deťom povinnú výstroj policajta a deti si mohli vyskúšať rôzne vyrovné signály v policajnom aute. Podvečer sa uskutočnil futbalový zápas rodičia verzus deti. Pre všetkých účastníkov obec Dobrá Voda zabezpečila bohaté občerstvenie.

Dňa 20.05.2018 o 15:00 hod. sa v Kultúrnom dome Dobrá Voda uskutočnilo stretnutie pri príležitosti "Dňa matiek". Na príprave programu sa podieľali pedagógovia ZŠ s MŠ v Dobrej Vode, ktorí pripravili deti a žiakov na milé vystúpenie. V rámci programu vystúpila i folklórna skupina Prvosienka. Podujatie zorganizoval miestny spolok Červeného kríža v spolupráci s pracovníkmi OcÚ. Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí sa prišli pozrieť a ešte väčšie tým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní akcie.

V nedeľu 30.04.2018 o 18:00 hod. sa na námestí pred reštauráciou uskutočnilo slávnostné stretnutie pri príležitosti ručného stavania mája. O dobrú náladu sa postarala folklórna skupina Prvosienka. Poľovnícke združenie ZUPP Dobrá Voda sa postaralo o výborný guláš a pracovníci obecného úradu a členovia ZO JDS v Dobrej Vode zabezpečili občerstvenie pre všetkých prítomných hostí. Ďakujeme za hojnú účasť.

Dňa 16.03.2018 sa o 14: hod. uskutočnilo posedenie so spisovateľkou Beátou Vargovou-Kuracinovou, ktorá svojim prednesom zaujala všetkých prítomných. Posedenie obohatila aj hrou na gitaru a spevom. Všetci zúčastnení boli unesení a v dojatí.

Výbor Jednoty dôchodcov Slovenska v spolupráci s obcou Dobrá Voda pripravili pri príležitosti MDŽ slávnostné stretnutie, ktoré sa konalo vo štvrtok 08.03.2018 o 14:00 hod. v kultúrnom dome Dobrá Voda. Na úvod mal prejav starosta obce p. René Blanárik a po ňom nasledovali prejavy zo strany ZO JDS. Pán starosta pri príležitosti MDŽ odovzdal ženám kvietok s osobnou gratuláciou a následným prípitkom im zaželal všetko najlepšie k sviatku MDŽ. Počas celého stretnutia spríjemnila chvíle svojou hudbou a piesňami hudobná sklupina Relax z Chtelnice. Toto stretnutie si účastníci i oslávenkyne zapíšu do pamäti spomienok ako príjemne prežité. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa o to zaslúžili.

Dňa 10.02.2018 sa v kultúrnom dome Dobrá Voda uskutočnili 4. Dobrovodské fašiangy 2018, ktoré zorganizovala folklórna skupina Prvosienka. Počas tejto akcie bolo pripravené bohaté občerstvenie typické pre fašiangový čas a tiež aj možnosť ochutnávky kvalitných vín rôznych odrôd. Dobrú náladu šírili účastníci folklórnej skupiny Prvosienka, ktorí mali pripravený krásny program.

Dňa 16.12.2017 sa v KD Dobrá Voda uskutočnili "Vianočné trhy" spojené s kultúrnym programom, v ktorom vystúpila Zvonkohra z Košarísk, ďalej nasledovali deti zo ZŠ s MŠ Dobrá Voda so svojim vianočným vystúpením a na koniec to bola domáca folklórna skupina Prvosienka. Pre všetkých návštevníkov vianočných trhov mala ZO JDS Dobrá Voda pripravenú chutnú kapustnicu a tiež aj mnoho iného občerstvenia. ZŠ s MŠ Dobrá Voda mala už tradične pripravené rôzne domáce vianočné dekorácie, ktoré si účastníci mohli zakúpiť.

Dňa 15.12.2017 sa na OcÚ Dobrá Voda uskutočnilo vianočné posedenie červeného kríža s darcami krvi.

Dňa 14.12.2017 sa v priestoroch MŠ Dobrá Voda uskutočnilo vianočné predstavenie našich najmenších detičiek.

Print Friendly, PDF & Email