KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKCIE

Vianočné trhy_16.12.2017

Dňa 16.12.2017 sa v KD Dobrá Voda uskutočnili "Vianočné trhy" spojené s kultúrnym programom, v ktorom vystúpila Zvonkohra z Košarísk, ďalej nasledovali deti zo ZŠ s MŠ Dobrá Voda so svojim vianočným vystúpením a na koniec to bola domáca folklórna skupina Prvosienka. Pre všetkých návštevníkov vianočných trhov mala ZO JDS Dobrá Voda pripravenú chutnú kapustnicu a tiež aj mnoho iného občerstvenia. ZŠ s MŠ Dobrá Voda mala už tradične pripravené rôzne domáce vianočné dekorácie, ktoré si účastníci mohli zakúpiť.

Vianočné posedenie Červeného kríža

Dňa 15.12.2017 sa na OcÚ Dobrá Voda uskutočnilo vianočné posedenie červeného kríža s darcami krvi.

MŠ_Vianočné predstavenie

Dňa 14.12.2017 sa v priestoroch MŠ Dobrá Voda uskutočnilo vianočné predstavenie našich najmenších detičiek.

Mikuláš 2017_05.12.2017

Dňa 05.12.2017 sa uskutočnilo stretnutie s Mikulášom pri jedličke na námestí. Detičky spoločne s rodičmi a starými rodičmi utvorili dlhý sprievod, ktorý sa presúval od Obecného úradu až na námestie k jedličke, kde spoločne rozsvietili vianočný stromček. Detičky Mikulášovi zarecitovali a zaspievali a boli odmenené sladkosťami nielen od Mikuláša, ale aj od anjelika a dokonca aj od čertov. Pre všetkých zúčastnených bolo pripravené občerstvenie.

50. výročie otvorenia novej budovy ZŚ

Dňa 22.10.2017 sa uskutočnila oslava 50. výročia otvorenia novej budovy Základnej školy v Dobrej Vode. V Kultúrnom dome prebiehal bohatý kultúrny program, po ktorom sa pozvaný hostia presunuli do Základnej školy. Tu prebiehal raut, ktorý bol pripravený pre všetkých pozvaných hostí.

ZO JDS Dobrá Voda "Mesiac úcty k starším"_31.10.2017

Dňa 31.10.2017 Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovensko v spolupráci s OcÚ Dobrá Voda uskutočnilo posedenie s členmi ZO JDS pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším". Deti zo ZŠ si pripravili kultúrny program. Pre všetkých bolo pripravené bohaté občerstvenie.

"Mesiac úcty k starším" občania nad 70 rokov - 30.10.2017

Dňa 30.10.2017 obec Dobrá Voda v spolupráci s Červeným krížom uskutočnilo posedenie s občanmi nad 70 rokov pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším". Deti zo ZŠ si pripravili bohatý program, po ktorom nasledovalo vystúpenie mužskej časti folklórnej skupiny Prvosienka, ktorá občanov zabávala až do konca stretnutia. Pre občanov bolo pripravené občerstvenie a poukaz na ľubovoľný nákup.

Dobrovodské hody 2017

Dňa 09.09.2017 sa uskutočnili Dobrovodské hody 2017, ktoré boli obohatené o kultúrny program. V parku Hlávka Vystúpila mužská časť folklórnej skupiny Prvosienka a Kátlovský chrámový spevokol, ktorí sa postarali o príjemnú zábavu. Pre deti boli pripravené kolotoče s rôznymi predajnými stánkami. Počas celého hodového víkendu sa mohli aj športový priaznivci zúčastniť viacerých futbalových stretnutí.

Slávnostné otvorenie školské roka 2017/2018

Dňa 04.09.2017 o 08:00 hod. sa uskutočnilo na nádvorí ZŠ Dobrá Voda slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018. Riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Martina Komárová a pán starosta obce Dobrá Voda René Blanárik všetky deti privítali a zaželali všetkým žiakom veľa úspechov v novom školskom roku. Žiakom a rodičom boli poskytnuté základné informácie. Privítali aj nových prváčikov, ktorí už nedočkavo čakali na svoju pani učiteľku.