KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKCIE

ZO JDS Dobrá Voda "Mesiac úcty k starším"_31.10.2017

Dňa 31.10.2017 Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovensko v spolupráci s OcÚ Dobrá Voda uskutočnilo posedenie s členmi ZO JDS pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším". Deti zo ZŠ si pripravili kultúrny program. Pre všetkých bolo pripravené bohaté občerstvenie.

"Mesiac úcty k starším" občania nad 70 rokov - 30.10.2017

Dňa 30.10.2017 obec Dobrá Voda v spolupráci s Červeným krížom uskutočnilo posedenie s občanmi nad 70 rokov pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším". Deti zo ZŠ si pripravili bohatý program, po ktorom nasledovalo vystúpenie mužskej časti folklórnej skupiny Prvosienka, ktorá občanov zabávala až do konca stretnutia. Pre občanov bolo pripravené občerstvenie a poukaz na ľubovoľný nákup.

Dobrovodské hody 2017

Dňa 09.09.2017 sa uskutočnili Dobrovodské hody 2017, ktoré boli obohatené o kultúrny program. V parku Hlávka Vystúpila mužská časť folklórnej skupiny Prvosienka a Kátlovský chrámový spevokol, ktorí sa postarali o príjemnú zábavu. Pre deti boli pripravené kolotoče s rôznymi predajnými stánkami. Počas celého hodového víkendu sa mohli aj športový priaznivci zúčastniť viacerých futbalových stretnutí.

Slávnostné otvorenie školské roka 2017/2018

Dňa 04.09.2017 o 08:00 hod. sa uskutočnilo na nádvorí ZŠ Dobrá Voda slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018. Riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Martina Komárová a pán starosta obce Dobrá Voda René Blanárik všetky deti privítali a zaželali všetkým žiakom veľa úspechov v novom školskom roku. Žiakom a rodičom boli poskytnuté základné informácie. Privítali aj nových prváčikov, ktorí už nedočkavo čakali na svoju pani učiteľku.

MDD 03.06.2017

Dňa 03.06.2017 od 14:00 hod. sa uskutočnil deň detí na futbalovom ihrisku Dobrá Voda. Na deti čakalo množstvo atrakcií, súťaží a zábavy. O zábavu pre deti sa postaral miestny hasičský zbor Dobrá Voda, ktorí sa ako každý rok postaral o tradičnú penu. Ďalej pre deti boli pripravené rôzne súťaže, ktoré boli odmenené sladkosťami a tiež skákacie hrady pre menšie i väčšie deti. Podvečer sa uskutočnil futbalový zápas rodičia verzus deti, ktorý sa skončil výhrou detí. Deti si tiež mohli vyskúšať zorbing a skákanie v trojnohaviciach. Pre všetkých účastníkov obec Dobrá Voda zabezpečila bohaté občerstvenie.

Brigáda v MŠ Dobrá Voda a otvorenie ihriska

Dňa 27.05.2017 sa v Materskej škole Dobrá Voda uskutočnila brigáda rodičov a všetkých dobrovoľníkov, ktorí mali záujem skrášliť prostredie našim najmenších detičkám. Obec Dobrá Voda a deti navštevujúce Materskú školu Dobrá Voda, týmto ďakujú za vybudovanie novej hracej plochy v areáli MŠ Dobrá Voda. Poďakovanie patrí najmä rodičom, ktorí sa zúčastnili dvoch brigád pri výkopových prácach, navážaní dopadovej plochy, nátere starého oplotenia a orezoch stromov od suchých konárov. Ďakujeme taktiež sponzorom, ktorí sa podieľali na vybudovaní tejto hracej plochy: FCC Trnava s r. o. Peter Danko Dobrá Voda Drahoš Kalaš – Autodoprava Dechtice Pracovníčky Školy v prírode Dobrá Voda Rodičia a ostatní dobrovoľníci: Michal Mikláš, Petra Miklášová, Martin Vaško, Peter Ladvenica, Peter Kováč, Peter Fujala, Žaneta Žemlová, Roman Švec, Vladimír Ružička, Roman Lukačovič, Marián Novák, Barbora Nováková, Katarína Striežencová, Jana Danková r. Schildová, Peter Pauschek, René Blanárik.

Deň matiek - 14.05.2017

Dňa 14.05.2017 o 15:00 hod. sa v Kultúrnom dome Dobrá Voda uskutočnilo stretnutie pri príležitosti "Dňa matiek". Na príprave programu sa podieľali pedagógovia ZŠ s MŠ v Dobrej Vode, ktorí pripravili deti a žiakov na milé vystúpenie. V rámci programu vystúpila i folklórna skupina Prvosienka. Podujatie zorganizoval miestny spolok Červeného kríža v spolupráci s pracovníkmi OcÚ. Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí sa prišli pozrieť a ešte väčšie tým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní akcie.

Stavanie mája _ 30.04.2017

V nedeľu 30.04.2017 o 18:00 hod. sa na námestí pred reštauráciou uskutočnilo slávnostné stretnutie pri príležitosti ručného stavania mája. O dobrú náladu sa postarala folklórna skupina Prvosienka na čele s harmonikárom Štefanom Pavlovičom. Poľovnícke združenie ZUPP Dobrá Voda sa postaralo o výborný guláš a pracovníci obecného úradu a členovia ZO JDS v Dobrej Vode zabezpečili občerstvenie pre všetkých prítomných hostí. Ďakujeme za hojnú účasť.

Mikuláš 2016

Dňa 05.12.2016 sa uskutočnilo stretnutie s Mikulášom pri jedličke na námestí. Detičky spoločne s rodičmi a starými rodičmi utvorili dlhý sprievod, ktorý sa presúval od Obecného úradu až na námestie k jedličke, kde spoločne rozsvietili vianočnú výzdobu v celej obci a tiež aj samotný vianočný stromček. Detičky Mikulášovi zarecitovali a zaspievali a boli odmenené sladkosťami nielen od Mikuláša, ale aj od anjelika a dokonca aj od čertice. Pre všetkých zúčastnených bolo pripravené občerstvenie.