KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKCIE

Deň matiek - 14.05.2017

Dňa 14.05.2017 o 15:00 hod. sa v Kultúrnom dome Dobrá Voda uskutočnilo stretnutie pri príležitosti "Dňa matiek". Na príprave programu sa podieľali pedagógovia ZŠ s MŠ v Dobrej Vode, ktorí pripravili deti a žiakov na milé vystúpenie. V rámci programu vystúpila i folklórna skupina Prvosienka. Podujatie zorganizoval miestny spolok Červeného kríža v spolupráci s pracovníkmi OcÚ. Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí sa prišli pozrieť a ešte väčšie tým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní akcie.

Stavanie mája _ 30.04.2017

V nedeľu 30.04.2017 o 18:00 hod. sa na námestí pred reštauráciou uskutočnilo slávnostné stretnutie pri príležitosti ručného stavania mája. O dobrú náladu sa postarala folklórna skupina Prvosienka na čele s harmonikárom Štefanom Pavlovičom. Poľovnícke združenie ZUPP Dobrá Voda sa postaralo o výborný guláš a pracovníci obecného úradu a členovia ZO JDS v Dobrej Vode zabezpečili občerstvenie pre všetkých prítomných hostí. Ďakujeme za hojnú účasť.

Mikuláš 2016

Dňa 05.12.2016 sa uskutočnilo stretnutie s Mikulášom pri jedličke na námestí. Detičky spoločne s rodičmi a starými rodičmi utvorili dlhý sprievod, ktorý sa presúval od Obecného úradu až na námestie k jedličke, kde spoločne rozsvietili vianočnú výzdobu v celej obci a tiež aj samotný vianočný stromček. Detičky Mikulášovi zarecitovali a zaspievali a boli odmenené sladkosťami nielen od Mikuláša, ale aj od anjelika a dokonca aj od čertice. Pre všetkých zúčastnených bolo pripravené občerstvenie.

"Mesiac úcty k starším" občania nad 70 rokov - 17.10.2016

Dňa 17.10.2016 obec Dobrá Voda v spolupráci s Červeným krížom uskutočnilo posedenie s občanmi nad 70 rokov pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším". Deti zo ZŚ a MŠ si pripravili bohatý program, ktorý ukončili speváci z folklórneho súboru Prvosienka. Pre občanov bolo pripravené občerstvenie a poukaz .

Dobrovodské hody 2016

Dňa 10.09.2016 sa uskutočnili Dobrovodské hody 2016, ktoré boli obohatené o kultúrny program. Vystúpila skupina Prvosienka a mužský spevácky zbor Kátlovani, ktorí sa postarali o príjemnú zábavu. Pre deti každého veku boli pripravené nafukovacie atrakcie, ktoré boli rozložené v parku Hlávka a deti sa do sýtosti mohli vyblázniť.

Dobrovodské folklórne slávnosti 09.07.2016

Pri príležitosti 30. výročia založenia folklórnej skupiny Prvosienka sa dňa 09.07.2016 sa na nádvorí KD Dobrá Voda uskutočnili Dobrovodské folklórne slávnosti.

3. ročník výtvarnej tvorby PIKULÍKOVE VESELÉ PASTELKY 2016

MŠ Dobrá Voda sa zúčastnila 3. ročníku výtvarnej tvorby PIKULÍKOVE VESELÉ PASTELKY 2016 v Banskej Štiavnici s umiestnením na 3. mieste - Hanka Miklášová a na 2. mieste Emka Danková.

Deň detí - 27.05.2016

Dňa 27.05.2016 od 15:30 hod. sa uskutočnil deň detí na futbalovom ihrisku Dobrá Voda. Na deti čakalo množstvo atrakcií, súťaží a zábavy. O zábavu pre deti sa postarali zložky Policajného zboru z Jaslovských Bohuníc, miestny hasičský zbor Dobrá Voda, ktorí sa ako každý rok postaral o tradičnú penu. Ďalej pre deti boli pripravené rôzne súťaže, ktoré boli odmenené sladkosťami a tiež skákacie hrady pre menšie i väčšie deti. Podvečer sa uskutočnil futbalový zápas rodičia verzus deti, ktorý sa skončil remízou 4:4. Pre všetkých účastníkov obec Dobrá Voda zabezpečila bohaté občerstvenie.

Jednota dôchodcov Slovensko - varenie gulášu_25.05.2016

Dňa 25.05.2016 sa v Špačinciach uskutočnila akcia vo varení gulášu pod záštitou Jednoty dôchodcov Slovenska. Zastúpenie na tejto akcii mala tiež Jednota dôchodcov Slovensko z Dobrej Vody.