KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKCIE

Dobrovodské hody 2018

Dňa 08.09.2017 sa uskutočnili Dobrovodské hody 2018, ktoré boli obohatené o kultúrny program. V parku Hlávka Vystúpila mužská časť folklórnej skupiny Prvosienka a Trombitáši Štefánikovci, ktorí sa postarali o príjemnú zábavu. Pre deti boli pripravené kolotoče s rôznymi predajnými stánkami. Počas celého hodového víkendu sa mohli aj športový priaznivci zúčastniť viacerých futbalových stretnutí.

MDD_01.06.2018

Dňa 01.06.2018 od 14:00 hod. sa uskutočnil deň detí na futbalovom ihrisku Dobrá Voda. Na deti čakalo množstvo atrakcií, súťaží a zábavy. O zábavu pre deti sa postaral miestny hasičský zbor Dobrá Voda a hasičský zbor Bohdanovce nad Trnavou, ktorí sa ako každý rok postarali o tradičnú penu. Ďalej pre deti boli pripravené rôzne súťaže, ktoré boli odmenené sladkosťami a tiež skákacie hrady pre menšie i väčšie deti. Z Obvodného policajného zboru Jaslovské Bohunice prišli policajti deťom ukázať prácu v policajnom zbore, predviedli deťom povinnú výstroj policajta a deti si mohli vyskúšať rôzne vyrovné signály v policajnom aute. Podvečer sa uskutočnil futbalový zápas rodičia verzus deti. Pre všetkých účastníkov obec Dobrá Voda zabezpečila bohaté občerstvenie.

Deň matiek_20.05.2018

Dňa 20.05.2018 o 15:00 hod. sa v Kultúrnom dome Dobrá Voda uskutočnilo stretnutie pri príležitosti "Dňa matiek". Na príprave programu sa podieľali pedagógovia ZŠ s MŠ v Dobrej Vode, ktorí pripravili deti a žiakov na milé vystúpenie. V rámci programu vystúpila i folklórna skupina Prvosienka. Podujatie zorganizoval miestny spolok Červeného kríža v spolupráci s pracovníkmi OcÚ. Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí sa prišli pozrieť a ešte väčšie tým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní akcie.

Stavanie mája 30.04.2018

V nedeľu 30.04.2018 o 18:00 hod. sa na námestí pred reštauráciou uskutočnilo slávnostné stretnutie pri príležitosti ručného stavania mája. O dobrú náladu sa postarala folklórna skupina Prvosienka. Poľovnícke združenie ZUPP Dobrá Voda sa postaralo o výborný guláš a pracovníci obecného úradu a členovia ZO JDS v Dobrej Vode zabezpečili občerstvenie pre všetkých prítomných hostí. Ďakujeme za hojnú účasť.

Posedenie v knižnici_16.03.2018

Dňa 16.03.2018 sa o 14: hod. uskutočnilo posedenie so spisovateľkou Beátou Vargovou-Kuracinovou, ktorá svojim prednesom zaujala všetkých prítomných. Posedenie obohatila aj hrou na gitaru a spevom. Všetci zúčastnení boli unesení a v dojatí.

ZO JDS_MDŽ_8.3.2018

Výbor Jednoty dôchodcov Slovenska v spolupráci s obcou Dobrá Voda pripravili pri príležitosti MDŽ slávnostné stretnutie, ktoré sa konalo vo štvrtok 08.03.2018 o 14:00 hod. v kultúrnom dome Dobrá Voda. Na úvod mal prejav starosta obce p. René Blanárik a po ňom nasledovali prejavy zo strany ZO JDS. Pán starosta pri príležitosti MDŽ odovzdal ženám kvietok s osobnou gratuláciou a následným prípitkom im zaželal všetko najlepšie k sviatku MDŽ. Počas celého stretnutia spríjemnila chvíle svojou hudbou a piesňami hudobná sklupina Relax z Chtelnice. Toto stretnutie si účastníci i oslávenkyne zapíšu do pamäti spomienok ako príjemne prežité. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa o to zaslúžili.

Fašiangy 2018

Dňa 10.02.2018 sa v kultúrnom dome Dobrá Voda uskutočnili 4. Dobrovodské fašiangy 2018, ktoré zorganizovala folklórna skupina Prvosienka. Počas tejto akcie bolo pripravené bohaté občerstvenie typické pre fašiangový čas a tiež aj možnosť ochutnávky kvalitných vín rôznych odrôd. Dobrú náladu šírili účastníci folklórnej skupiny Prvosienka, ktorí mali pripravený krásny program.

Vianočné trhy_16.12.2017

Dňa 16.12.2017 sa v KD Dobrá Voda uskutočnili "Vianočné trhy" spojené s kultúrnym programom, v ktorom vystúpila Zvonkohra z Košarísk, ďalej nasledovali deti zo ZŠ s MŠ Dobrá Voda so svojim vianočným vystúpením a na koniec to bola domáca folklórna skupina Prvosienka. Pre všetkých návštevníkov vianočných trhov mala ZO JDS Dobrá Voda pripravenú chutnú kapustnicu a tiež aj mnoho iného občerstvenia. ZŠ s MŠ Dobrá Voda mala už tradične pripravené rôzne domáce vianočné dekorácie, ktoré si účastníci mohli zakúpiť.

Vianočné posedenie Červeného kríža

Dňa 15.12.2017 sa na OcÚ Dobrá Voda uskutočnilo vianočné posedenie červeného kríža s darcami krvi.

MŠ_Vianočné predstavenie

Dňa 14.12.2017 sa v priestoroch MŠ Dobrá Voda uskutočnilo vianočné predstavenie našich najmenších detičiek.