KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKCIE

Dňa 10.02.2018 sa v kultúrnom dome Dobrá Voda uskutočnili 4. Dobrovodské fašiangy 2018, ktoré zorganizovala folklórna skupina Prvosienka. Počas tejto akcie bolo pripravené bohaté občerstvenie typické pre fašiangový čas a tiež aj možnosť ochutnávky kvalitných vín rôznych odrôd. Dobrú náladu šírili účastníci folklórnej skupiny Prvosienka, ktorí mali pripravený krásny program.

Dňa 16.12.2017 sa v KD Dobrá Voda uskutočnili "Vianočné trhy" spojené s kultúrnym programom, v ktorom vystúpila Zvonkohra z Košarísk, ďalej nasledovali deti zo ZŠ s MŠ Dobrá Voda so svojim vianočným vystúpením a na koniec to bola domáca folklórna skupina Prvosienka. Pre všetkých návštevníkov vianočných trhov mala ZO JDS Dobrá Voda pripravenú chutnú kapustnicu a tiež aj mnoho iného občerstvenia. ZŠ s MŠ Dobrá Voda mala už tradične pripravené rôzne domáce vianočné dekorácie, ktoré si účastníci mohli zakúpiť.

Dňa 15.12.2017 sa na OcÚ Dobrá Voda uskutočnilo vianočné posedenie červeného kríža s darcami krvi.

Dňa 14.12.2017 sa v priestoroch MŠ Dobrá Voda uskutočnilo vianočné predstavenie našich najmenších detičiek.

Dňa 05.12.2017 sa uskutočnilo stretnutie s Mikulášom pri jedličke na námestí. Detičky spoločne s rodičmi a starými rodičmi utvorili dlhý sprievod, ktorý sa presúval od Obecného úradu až na námestie k jedličke, kde spoločne rozsvietili vianočný stromček. Detičky Mikulášovi zarecitovali a zaspievali a boli odmenené sladkosťami nielen od Mikuláša, ale aj od anjelika a dokonca aj od čertov. Pre všetkých zúčastnených bolo pripravené občerstvenie.

Dňa 22.10.2017 sa uskutočnila oslava 50. výročia otvorenia novej budovy Základnej školy v Dobrej Vode. V Kultúrnom dome prebiehal bohatý kultúrny program, po ktorom sa pozvaný hostia presunuli do Základnej školy. Tu prebiehal raut, ktorý bol pripravený pre všetkých pozvaných hostí.

Dňa 31.10.2017 Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovensko v spolupráci s OcÚ Dobrá Voda uskutočnilo posedenie s členmi ZO JDS pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším". Deti zo ZŠ si pripravili kultúrny program. Pre všetkých bolo pripravené bohaté občerstvenie.

Dňa 30.10.2017 obec Dobrá Voda v spolupráci s Červeným krížom uskutočnilo posedenie s občanmi nad 70 rokov pri príležitosti "Mesiaca úcty k starším". Deti zo ZŠ si pripravili bohatý program, po ktorom nasledovalo vystúpenie mužskej časti folklórnej skupiny Prvosienka, ktorá občanov zabávala až do konca stretnutia. Pre občanov bolo pripravené občerstvenie a poukaz na ľubovoľný nákup.

Dňa 09.09.2017 sa uskutočnili Dobrovodské hody 2017, ktoré boli obohatené o kultúrny program. V parku Hlávka Vystúpila mužská časť folklórnej skupiny Prvosienka a Kátlovský chrámový spevokol, ktorí sa postarali o príjemnú zábavu. Pre deti boli pripravené kolotoče s rôznymi predajnými stánkami. Počas celého hodového víkendu sa mohli aj športový priaznivci zúčastniť viacerých futbalových stretnutí.

Dňa 04.09.2017 o 08:00 hod. sa uskutočnilo na nádvorí ZŠ Dobrá Voda slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018. Riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Martina Komárová a pán starosta obce Dobrá Voda René Blanárik všetky deti privítali a zaželali všetkým žiakom veľa úspechov v novom školskom roku. Žiakom a rodičom boli poskytnuté základné informácie. Privítali aj nových prváčikov, ktorí už nedočkavo čakali na svoju pani učiteľku.

Print Friendly, PDF & Email