Informácia pre občanov

Obec Dobrá Voda v mesiacoch 4-10/2017 vypracovala žiadosti a uchádzala sa

o tieto finančné prostriedky, mimo rozpočtu obce Dobrá Voda:

 

Žiadosť o dotáciu z Úradu vlády SR …….. 40 596,30 €

Turizmus – most, ktorý spája a rozvíja regióny – Náučný chodník.

 

Žiadosť o dotáciu z Ministerstva školstva VVsŠ SR ……..  74 578,00 €

Rekonštrukcia časti telocvične ZŠ s MŠ Dobrá Voda.

 

Žiadosť o dotáciu z Úradu vlády SR  ……..  11 600,00 €

Vybudovanie detského ihriska v obci Dobrá Voda. 

 

Žiadosť o grant Slovenská sporiteľňa – Bratislava …….. 2 505,00 €

Podpora mládežníckeho futbalového družstva v obci Dobrá Voda. 

 

Žiadosť o grant Slovenská sporiteľňa – Bratislava …….. 3 345,00 €

Podpora Športového klubu v obci Dobrá Voda. 

 

Žiadosť o grant Slovenská sporiteľňa – Bratislava …….. 2 200,00 €

Výsadba ovocného sadu a okrasných drevín v areáli ZŠ s MŠ Dobrá Voda. 

 

Žiadosť o grant ZSE _Rozprúdime regióny – Bratislava …. 1 000,00 €

„Vianoce pre všetkých“ – vianočné trhy spojené s kultúrnym programom.

 

Obec Dobrá Voda má rozpracované tieto projekty na žiadosť o dotáciu, ktoré

budú podané v roku 2017:

 

 

Žiadosť o dotáciu z Ministerstva kultúry SR ……..  5 000,00 €

Obnova kultúrnych pamiatok – rekonštrukcia Pamätnej izby J. Hollého.

 

Žiadosť o dotáciu z Ministerstva Pôdohospodárstva SR ….  150 000,00 €

Rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu Dobrá Voda.

 

Žiadosť o dotáciu z Ministerstva Pôdohospodárstva SR ….  100 000,00 €

 Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Dobrá Voda.

 

O úspešnosti výsledkov daných žiadostí, Vás budeme priebežne informovať po ich vyhodnotení.

 

(Tento príspevok bude odstránený 31.12.2017 20:00)