FARNOSŤ

foto11Rímskokatolícka farnosť Dobrá Voda

Fara Jána Hollého

Kňaz: vdp. Jozef Marko
Telefón: +421 33  5547160

Sväté omše

  • denne o 17:00 hodine
  • v stredu o 08:00 hodine
  • v sobotu o 08:00 hodine
  • v nedeľu o 08:00 a 10:00 hodine


Vo farnosti pôsobí spevácky kostolný zbor TEDEUM.

Dobrá Voda vznikla niekedy na rozhraní 13. a 14. storočia. Dobrovodská fara je iste jedna z najstarších na okolí i keď sa to písomnými dokladmi nedá dokázať. Cirkevná organizácia nadväzovala na politickú organizáciu zeme. Centrom politickej správy bývali hrady, ktoré sa stávali aj centrami cirkevnej správy a tak vznikali tzv. “hradské fary – parrocia castri”, ako najstaršie formy cirkevnej správy. Prvé kresťanské svätyne boly budované na hradoch a práve od latinského názvu hradu –castelum“, dostali u nás kresťanské svätyne názov – kostol. Hradskej fare ako hlavnej podliehali všetky ostatné chrámy a fary.

Prvým známym farárom tu bol Tobiáš Urményi (1613). Cirkevnú matriku začal viesť v roku 1705 farár Georgius Bočkay rodák z Chtelnice. Fara je postavená v susedstve kostola na svahu. Pri fare je veľká ovocná záhrada, v ktorej stál veľký kamenný včelín, pri ktorom Ján Hollý písal svoj Katolícky spevník. Mnohí farári sa tu venovali včelárstvu. Budova fary bola od základov obnovená v roku 1875 vtedajším miestnym farárom Mikulášom Oláhom za prispenia obce. Na priečelí farskej budovy sa nachádza pamätná tabuľa Jána Hollého z príležitosti 150 – tého výročia jeho narodenia z roku 1935. Autorom tejto tabule je akademický sochár Jozef Pospíšil. Pripomína, že na tejto fare prežil svoje posledné roky kňaz – básnik Ján Hollý, ktorý sa po katastrofálnom požiari v Maduniciach zriekol madunickej fary a s popáleninami a zničeným zrakom utiahol sa sem, k svojmu priateľovi dobrovodskému farárovi Martinovi Lackovičovi, známemu národovcovi a ľudomilovi, podporovateľovi “Tatrína”. V severnej izbe na fare zomrel Ján Hollý. Fara bola za kaplána Mgr. Miroslava Kováča s prispením obce a veriacich v rokoch 1996 – 97 kompletne zrekonštruovaná.

2001 - 2001 Ľubomír Sedlák
1998 - 1999 Jozef Markovič
1998 - 1998 Miroslav Bederka
1996 - 1998 Miroslav Kováč
1985 - 1985 Michael Mikuška
1935 - 1987 Victor Žák
1930 - 1935 Stephanus Rácz
1928 - 1929 Josephus Holeksy
1908 - 1928 Augustinus Vávra
1902 - 1908 Adalbertus Rudroff
1902 - 1902 Petrus Klenovics
1884 - 1902 Rudolphus Novák
1875 - 1884 Nicolaus Oláh
1875 - 1875 Augustinus Czintula
1855 - 1875 Josephus Novotni
1843 - 1849 Joannes Hollý
1817 - 1855 Martinus Laczkovics
1800 - 1817 Georgius Horváth
1800 - 1800 Joannes Martsek
1757 - 1800 Ignatius Jedlicska
1721 - 1757 Nicolaus Jonás
1713 - 1721 Paulus Romány
1713 - 1713 Georgius Hadány
1709 - 1713 Joannes Neczpálszky
1709 - 1713 Fransciscus Dávid
1709 - 1709 Michael Blaskovics
1705 - 1709 Joannes Georgius Bocskay
1704 - 1705 Adamus Martinus Bachtovics
1693 - 1704 Geogrius Zabkovics
1691 - 1693 Christophorus Rosdinszky
1690 - 1691 Joannes Nimniczky
1680 - 1690 Joannes Balázsy
1675 - 1679 Joannes Radosnay
1663 - 1675 Nicolaus Kováchicz
1647 - 1657 Michael Osztraticzky
1613 - 1634 Tobias Urmiczensis