SLUŽBY V OBCI

Pamätná izba Jána Hollého

Lektorka: Jana Danková pracovníčka OcÚ
Na návštevu pamätnej izby sa treba ohlásiť vopred na čísle telefónu 033/5575004 alebo  mobil 0905739465.


Obecná knižnica

Vedúca knižnice: Margita Kollárová
Otváracie hodiny – utorok od 16:00
do 18:00 hodiny