Kamerový systém v obci – rozšírenie

Obec Dobrá Voda rozširuje sieť kamerového  systému v obci vďaka projektu prevencie proti

kriminalite. Obec získala finančné prostriedky v objeme 80% zo zdrojov Ministerstva vnútra SR a

20% bolo použitých z rozpočtu obce.

V rámci projektu bude v mesiacoch september a október rozšírený kamerový systém do nasledovných

častí obce:

  • OcÚ
  • Križovatka pod školou
  • Križovatka pri Procházkovi

Ďakujeme MV SR za poskytnuté fin. prostriedky.

(Tento príspevok bude odstránený 10.10.2017 20:00)