Nové voľby do orgánov samosprávy obcí

Rozhodnutím predsedu NR SR boli vyhlásené nové voľby do orgánov samosprávy obcí (OSO) na deň 27.1.2018.

V našej obci sa budú voliť 3 poslanci.

Kandidátne listiny treba podať do 3.12.2017 zapisovateľke Miestnej volebnej komisie v Dobrej Vode Bc. Jane Dankovej.

Ku dňu vyhlásenia volieb je v obci Dobrá Voda 800 obyvateľov.

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov je 100.

Tlačivá si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade, alebo na stránke www.minv.sk v časti Voľby a referendum, nové voľby do OSO.

(Tento príspevok bude odstránený 04.12.2017 12:58)