Nové voľby do orgánov samosprávy obcí – voľby poslancov OZ

Dňa 14.10.2017 sa v našej obci uskutočnia

Nové voľby do orgánov samosprávy obcí.

Voliť budeme štyroch poslancov OZ.

Kandidátne listiny môžete podať do 20.8.2017 Bc. Jane Dankovej.

Podrobnosti upravuje zákon 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Informácie a tlačivá Vám poskytneme na

Obecnom úrade v Dobrej Vode.

(Tento príspevok bude odstránený 20.08.2017 23:59)