KOMISIE V OBCI

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

  • predseda – Blanka Štefaničková
  • členovia –  Lívia Michaličková, Ivana Ladvenicová, Ján Kollár, Gabriela Puškášová

Finančná, podnikateľská a sociálna komisia

  • predseda – Lívia Michaličková
  • členovia – Lucia Piačková, Andrea Lukačovičová