OZNÁMENIE elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu

OZNÁMENIE

elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena

a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

pre voľby do Európskeho parlamentu

25. mája 2019

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej podobe na adresu: Obec Dobrá Voda, Dobrá Voda 121, 919 54 Dobrá Voda, alebo
elektronickej forme na adresu dobravoda.dane@gmail.com.

Lehota na doručenie oznámenia končí dňom 01.04.2019. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V Dobrej Vode  dňa 22.02. 2019

 

___________________________

René Blanárik

starosta obce

 

(Tento príspevok bude odstránený 25.05.2019 22:00)

Print Friendly, PDF & Email