Oznámenie o uložení zásielky

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY

 

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, že je na Obecnom úrade Dobrá Voda uložené „Oznámenie o uložení zásielky“ pre adresáta:

 

Jozef Gajdošík,

919 54 Dobrá Voda

Uvedené oznámenie o uložení zásielky je možné vyzdvihnúť v úradných hodinách v podateľni Obecného úradu v Dobrej Vode, 919 54 Dobrá Voda 121, od 09.01.2019 do 24.01.2019.

 

Vyvesené: 09.01.2019

Zvesené: 24.01.2019

 

Oznámenie o uložení zásielky_Gajdošík Jozef_9.1.2019

(Tento príspevok bude odstránený 24.01.2019 23:59)

Print Friendly, PDF & Email