OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY_Gajdošík Jozef

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY

 

  

V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, že je na Obecnom úrade Dobrá Voda uložené „Oznámenie o uložení zásielky“ pre adresáta:

 

Jozef Gajdošík

919 54 Dobrá Voda

 

Uvedené oznámenie o uložení zásielky je možné vyzdvihnúť v úradných hodinách v podateľni Obecného úradu v Dobrej Vode, 919 54 Dobrá Voda 121, od 28.11.2018 do 13.12.2018.

   

Vyvesené: 28.11.2018

Zvesené: 13.12.2018

Oznámenie o uložení zásielky_Gajdošík Jozef_28.11.2018

(Tento príspevok bude odstránený 13.12.2018 23:59)

Print Friendly, PDF & Email