OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY_GAJDOŠÍK

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY

 

 V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, že je na Obecnom úrade Dobrá Voda uložené „Oznámenie o uložení zásielky“ pre adresáta:

 

Jozef Gajdošík,

919 54 Dobrá Voda

 

Uvedené oznámenie o uložení zásielky je možné vyzdvihnúť v úradných hodinách v podateľni Obecného úradu v Dobrej Vode, 919 54 Dobrá Voda 121, od 08.02.2019 do 25.02.2019.

 

 

Vyvesené: 08.02.2019

Zvesené: 25.02.2019

 

Oznámenie o uložení zásielky_Gajdošík Jozef_8.2.2019

 

(Tento príspevok bude odstránený 25.02.2019 07:00)

Print Friendly, PDF & Email