Oznámenie o uložení zásielky_Mgr. Kuchár Milan

Obec Dobrá Voda

Obecný úrad, 919 54 Dobrá Voda 121

 

OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY

 

 V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme, že je na Obecnom úrade Dobrá Voda uložené „Oznámenie o uložení zásielky“ pre adresáta:

Mgr. Kuchár Milan,

919 54 Dobrá Voda

 Uvedené oznámenie o uložení zásielky je možné vyzdvihnúť v úradných hodinách v podateľni Obecného úradu v Dobrej Vode, 919 54 Dobrá Voda 121, od 12.08.2019 do 27.08.2019.

  

Vyvesené: 12.08.2019

Zvesené: 27.08.2019

(Tento príspevok bude odstránený 27.08.2019 23:59)

Print Friendly, PDF & Email