Rekonštrukcia cesty „Pusté“

Obec Dobrá Voda v rámci projektu Ministerstva financií SR získala finančné prostriedky na

rekonštrukciu  cesty „Pusté“. Práce budú realizované v priebehu 4. Q. 2017 so spoluúčasťou obce.

 

Ďakujeme Ministerstvu financií SR za poskytnuté finančné prostriedky.

(Tento príspevok bude odstránený 10.10.2017 20:00)