Trnavská vodárenská spoločnosť – odpis stavu vodomerov.

Trnavská vodárenská spoločnosť

oznamuje občanom, že od 11.07.2019

bude jej zamestnanec odpisovať stav

vodomerov.

Žiadame občanov, ktorí majú zatopené

šachty, aby tieto sprístupnili.

—

Občania, ktorí sa nezdržujú doma, nech

nechajú odpísaný stav vodomeru na

viditeľnom mieste. 

Print Friendly, PDF & Email