UPOZORNENIE

Upozorňujeme občanov, aby si dávali pozor na spoločnosti, ktoré ponúkajú práce asfaltovaním. Jedná sa o nekvalitné, neodborné a mnohonásobne predražené služby. Tieto spoločnosti zneužívajú ľudskú dôveru vo svoj prospech. Ak zaznamenáte takúto ponuku, nahláste a informujte sa na Obecnom úrade Dobrá Voda na tel. číslach 033/5547004, 0905/739 465.

(Tento príspevok bude odstránený 30.01.2018 01:00)