Voľby do Európskeho parlamentu_informácia pre voličov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 25. mája 2019. 

Vzory a  informácie sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: Tlačivá a vzory pre obce a pre volebné komisie

Info pre voliča_EU volby

Info pre voliča_EÚ

(Tento príspevok bude odstránený 25.05.2019 23:59)

Print Friendly, PDF & Email