Všeobecne záväzné nariadenie obce Dobrá Voda č. 1/2020 o úhradách za poskytované služby obcou Dobrá Voda a o úhradách za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce Dobrá Voda

VZN č. 1_2020_o_uhradach_za_sluzby_poskytovane_obcou

(Tento príspevok bude odstránený 29.02.2020 23:59)

Print Friendly, PDF & Email