VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE DOBRÁ VODA č. 1/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dobrá Voda – Zmeny a doplnky č. 3/2019.

VZN 1-2019

 

(Tento príspevok bude odstránený 19.07.2019 23:59)

Print Friendly, PDF & Email