Základná škola s materskou školou Dobrá Voda prijme do pracovného pomeru vychovávateľku.

Základná škola s materskou školou Dobrá Voda č. 150, 919 54 Dobrá Voda,

prijme do pracovného pomeru s nástupom od 26. 08. 2019

 vychovávateľku do ŠKD s požadovaným vzdelaním v zmysle zákona.                              

 Žiadosť spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov posielajte na adresu:

Základná škola s materskou školou Dobrá Voda č.150, 919 54 Dobrá Voda.

Tel. kontakt na riaditeľku školy:

Mgr. Mária Valjentová 0907 492 152, 0911 908 487.

Platové podmienky podľa zaradenia zamestnanca do platovej tarify v závislosti od vzdelania a počtu odpracovaných rokov.

Print Friendly, PDF & Email