Zápis do 1. ročníka – ZŠ Dobrá Voda

    Zápis do 1. ročníka

 

 

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Dobrá Voda oznamuje rodičom detí,

že zápis detí do 1 . ročníka pre školský rok 2019/2020

sa uskutoční dňa

10. apríla 2019 od 13,00 do 16,00 hodiny v budove školy.

 

Zápis sa týka detí narodených od 1. septembra 2012 do  31. augusta 2013.

Pri zápise treba predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu, ktorý dieťa zapisuje, písomné vyjadrenie súhlasu druhého rodiča – ten, ktorý nepríde fyzicky na zápis s dieťaťom  (v zmysle Zákona 36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení a 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v platnom znení), žiadosť o prijatie dieťaťa do 1. ročníka, dotazník a rodný list dieťaťa (doklady dostanete v MŠ).

(Tento príspevok bude odstránený 10.04.2019 16:05)

Print Friendly, PDF & Email