Zápis do materskej školy

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje rodičom, že prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie

do materskej školy na školský rok 2017/2018 bude prebiehať 02.05. – 12.05.2017.

Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v MŠ v čase od 7:00 do 8:00 hod. a od 15:00 do 16:00 hod.

Vyplnené a od lekára potvrdené prihlášky prineste do MŠ do 15.05.2017.

 

zápis ms

(Tento príspevok bude odstránený 12.05.2017 01:00)