1

Medzinárodný Deň Detí

Dňa 1.6.2021 sa v ZŠ s MŠ Dobrá Voda uskutočnil deň detí v priestoroch školy. Na deti čakalo množstvo atrakcií, súťaží a zábavy. O zábavu pre deti sa postaralo aj Poľovnícke združenie Tri Háje Krupá. Celú akciu zorganizovala riaditeľka ZŠ s MŠ Dobrá Voda Mgr. Valjentová spolu so svojimi kolegyňami.
MSR v pretláčaní

Náš klub AWK Dobrá Voda sa zúčastnil 28. Majstrovstiev Slovenska juniorov U18, U21, Disabled a Masters v Prešove.
Dobrá Voda Cup

V júli 2020 sa uskutočnil 6. ročník súťaže Dobrá Voda Cup.
Vianočné predstavenie

Dňa 20.12.2019 sa v priestoroch ZŠ s MŠ Dobrá Voda uskutočnilo Vianočné predstavenie žiakov ZŠ s MŠ Dobrá Voda s bohatým programom.
Uvítanie do života

Dňa 18.12.2019 sme sa stretli s najnovšími prírastkami našej obce spoločne s ich rodičmi v zasadačke OcÚ Dobrá Voda, aby sme detičky uvítali do života našej obce.
Vianočné trhy

Dňa 15.12.2019 sa v KD Dobrá Voda uskutočnili “Vianočné trhy – Vianocami bližšie ku kultúrnemu dedičstvu” spojené s kultúrnym programom, v ktorom vystúpila folklórna skupina Prvosienka, ďalej nasledovali deti zo ZŠ s MŠ Dobrá Voda so svojim vianočným vystúpením a Krajnianska muzika. ZŠ s MŠ Dobrá Voda mala už tradične pripravené rôzne domáce Vianočné dekorácie, ktoré si účastníci mohli zakúpiť. Tiež mali možnosť zakúpiť si rôzne domáce pochutiny. Pripravené bolo tiež bohaté občerstvenie, o ktoré sa postarali členovia zo ZO JDS v Dobrej Vode.
Mikuláš v Dobrej Vode

Dňa 05.12.2019 sa uskutočnilo stretnutie s Mikulášom pri jedličke na námestí. Detičky spoločne s rodičmi a starými rodičmi utvorili dlhý sprievod, ktorý sa presúval od Obecného úradu až na námestie k jedličke, kde spoločne rozsvietili vianočný stromček. Detičky Mikulášovi zarecitovali a zaspievali a boli odmenené sladkosťami nielen od Mikuláša, ale aj od anjelika a dokonca aj od čertov. Pre všetkých zúčastnených bolo pripravené občerstvenie.
Mesiac úcty k starším

Dňa 21.10.2019 obec Dobrá Voda v spolupráci s Červeným krížom uskutočnilo posedenie s občanmi nad 70 rokov pri príležitosti “Mesiaca úcty k starším”. Deti zo ZŠ s MŠ si pripravili bohatý program, po ktorom nasledovalo vystúpenie mužskej časti folklórnej skupiny Prvosienka, ktorá občanov zabávala až do konca stretnutia. Pre občanov bolo pripravené občerstvenie a poukaz na ľubovoľný nákup.
Dobrovodské hody

Dňa 07.09.2019 sa uskutočnili Dobrovodské hody 2019, ktoré boli obohatené o kultúrny program. Keďže nám počasie neprialo presunuli sme kultúrny program do kultúrneho domu Dobrá Voda. Vystúpila mužská časť folklórnej skupiny Prvosienka a Zitka z Myjavy, ktorí sa postarali o príjemnú zábavu. Pre deti boli pripravené kolotoče s rôznymi predajnými stánkami. Počas celého hodového víkendu sa mohli aj športový priaznivci zúčastniť viacerých futbalových stretnutí.
SNL v pretláčaní

1. kolo SNL v pretláčaní (Liptovský Mikuláš, Ploštín) 2019