Medzinárodný Deň Detí

Dňa 31.05.2019 od 15:30 hod. sa uskutočnil deň detí na futbalovom ihrisku Dobrá Voda. Na deti čakalo množstvo atrakcií, súťaží a zábavy. O zábavu pre deti sa postaral miestny hasičský zbor Dobrá Voda a hasičský zbor Jaslovské Bohunice, ktorí sa ako každý rok postarali o tradičnú penu. Ďalej pre deti boli pripravené rôzne súťaže, bohatá tombola s množstvom cien a tiež skákacie hrady pre menšie i väčšie deti. Z Obvodného policajného zboru Jaslovské Bohunice prišli policajti na dvoch policajných autách deťom ukázať prácu v policajnom zbore, predviedli deťom povinnú výstroj policajta a deti si mohli vyskúšať rôzne varovné signály v policajnom aute. Deti sa mali možnosť povoziť na koníkovi, mali možnosť využiť maľovanie na tvár a telo a tiež boli pre nich pripravené rôzny druhy tetovačiek. Podvečer sa uskutočnil futbalový zápas rodičia verzus deti. Pre všetkých účastníkov obec Dobrá Voda zabezpečila bohaté občerstvenie.
Deň Matiek

Dňa 12.05.2019 o 15:00 hod. sa v kultúrnom dome Dobrá Voda uskutočnilo stretnutie pri príležitosti “Dňa Matiek“. Na príprave programu sa podieľali pedagógovia ZŠ s MŠ v Dobrej Vode, ktorí pripravili deti a žiakov na milé vystúpenie. V rámci programu vystúpila i folklórna skupina Prvosienka – mužská časť. Podujatie zorganizoval miestny spolok Červeného kríža v spolupráci s pracovníkmi OcÚ. Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí sa prišli pozrieť a ešte väčšie tým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní akcie.
Stavanie Mája

V utorok 30.04.2019 o 18:00 hod. sa na námestí pred reštauráciou uskutočnilo slávnostné stretnutie pri príležitosti ručného stavania mája. O dobrú náladu sa postarala folklórna skupina Prvosienka. Poľovnícke združenie ZUPP Dobrá Voda sa postaralo o výborný guláš a pracovníci obecného úradu a členovia ZO JDS v Dobrej Vode zabezpečili občerstvenie pre všetkých prítomných hostí. Ďakujeme za hojnú účasť aj napriek nepriaznivému počasiu.
MSR v pretláčaní

27. Majstrovstvá Slovenska v pretláčaní, Vavrečka, 30.3.2019
Stolnotenisový turnaj

2. ročník stolno-tenisoveho turnaja žiakov 2019
Visegrád Grand Prix

Junior Visegrád Grand Prix 2019, Sarosd (Maďarsko).
Odovzdanie auta DHZ

Dňa 27.10.2018 bol obci Dobrá Voda odovzdaný kompletne zrepasovaný automobil značky Tatra pre náš Dobrovoľný hasičský zbor.
Obnova Parku Hlávka

V mesiacoch júl – október 2018 prebehla obnova Parku Hlávka. Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť’ atraktivitu obce Dobrá Voda prostredníctvom skvalitnenia existujúceho kultúrno-spoločenského života. Riešenie projektu spočívalo v obnovení dvoch oddychových zón s lavičkami a prvkami zelene. Zóny boli doplnené drevinami a kvitnúcimi krami a kvetovými záhonmi nenáročnými na údržbu. Ďalej boli zasadené okrasné stromy – čerešne. V parku boli obnovené a ponatierané lavičky a pergola, opravené detské preliezky, ktoré boli aj natreté. Zámerom projektu bolo nielen oživenie zeleného pásu, ale aj vytvorenie miesta pre pasívnu rekreáciu a oddych všetkých vekových skupín, pre zmysluplné trávenie voľného času a komunikáciu medzi ľuďmi. Tento projekt bol z časti financovaný z projektu Nadácie EPH a z časti z Obce Dobrá Voda. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa obnovy zúčastnili a priložili ruku k dielu.
Historické snímky
Krásy obce