1

Poštový úrad Dobrá Voda – zmena otváracích hodín

Poštový úrad Dobrá Voda oznamuje občanom, že z dôvodu organizačnej zmeny od 1. októbra 2023 budú hodiny pre verejnosť upravené nasledovne:

pondelok, utorok, štvrtok, piatok     –    od 08.00 hod. do 11.00 hod.

streda                                                           –     od 08.00 hod. do 9.30 hod.  a   od 15.30 hod. do 17.00 hod.
Oznam Jednoty dôchodcov Dobrá Voda

Dňa 7.10.2023 ( sobota ) sa uskutoční autobusový zájazd do Stupavy na Dni zelá.Odchod autobusu bude o 9.00 hod od OcÚ Dobrá Voda
Poplatok za dopravu je 5,00€
Záujemci sa môžu ešte prihlásiť do 4. 10.2023 u Tatiany Benedikovičovej.
Deň seniorov v Trnave

Pozvanka Den Seniorov Trnava
Farské oznamy

na 25. nedeľu cez rok 25.09. ~ 01.10.2023
Poriadok a úmysly sv. omší:

Pondelok:   18:00 Zdenko Lukačovič

Utorok:        18:00 Ferdinand Lukačovič, 1. výročie smrti

Streda: sv. omša nebude

Štvrtok:       18:00 Bernard Prítrský, manželka Helena, synovia a nevesta, č. 57

Piatok:         18:00 Benjamín Holeš, rodičia, predkovia, živá manželka a deti, č. 336

Sobota: sv. omša nebude

Nedeľa:       08:00 Na úmysel otca arcibiskupa

10:00 Za veriacich
15:00 Litánie k Božskému Srdcu Ježišovmu

——————————————————————————————————————————
V týždni si pripomíname:
Utorok: Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov
Streda: Sv. Vincent de Paul, kňaz
Štvrtok: Sv. Václava, mučeníka Sv. Vavrinca Ruiza a spoločníkov, mučeníkov
Piatok: Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
Sobota: Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

Vo štvrtok po sv. omši bude poklona Oltárnej Sviatosti.
Spovedám každý piatok hodinu pred sv. omšou.
Zber papiera ZŠ s MŠ Dobrá Voda

Papier sa zberá počas pracovnej doby až do odvolania.
Harmonogram vývozu odpadu v mobile

  1. Stiahnite si do svojho smartfónu z obchodu Google Play, alebo App Store bezplatnú aplikáciu Odvoz odpadu.
  2. Po spustení aplikácie zadajte do poľa ,,Sledované miesta“ názov obce ,,Dobrá Voda“.
  3. V nastaveniach si môžete vybrať spôsob upozornenia na blížiaci sa termín vývozu.

 

 
MUDr. Želmíra Čermáková – oznam

Obvodná lekárka MUDr. Čermáková žiada pacientov, ktorí majú akútne respiračné ochorenie, aby sa pred návštevou ambulancie najskôr telefonicky ohlásili na tel. čísle 033/5575107.
Parkovacie karty

Na základe VZN č. 1/2023 o dočasnom  parkovaní  motorových vozidiel na vymedzenom území obce Dobrá Voda si môžu rezidenti – plnoleté fyzické osoby prihlásené na trvalý alebo prechodný pobyt v  obci Dobrá Voda – od 4. 9. 2023 prevziať na obecnom úrade počas stránkových dní parkovacie karty. Je potrebné nahlásiť meno a priezvisko, adresu a EČ motorového vozidla.
Oznam – obedy pre občanov

Obec Dobrá Voda plánuje od 4.9.2023 pre občanov, najmä dôchodcov zabezpečiť obedy zo školskej kuchyne. Žiadame občanov, ktorí by mali o obedy záujem, nahlásiť sa

na obecnom úrade. Podľa záujmu občanov budeme podnikať ďalšie kroky. Občania by si chodili pre obedy do školskej kuchyne, donáška pre dôchodcov zostane zachovaná.

Ďakujeme za spoluprácu. Záujem o obedy nahláste najneskôr do 15.8.2023 zamestnancom obecného úradu.
Samozber jahôd

PVOD Madunice oznamuje, že dňa 02.06.2023 začína samozber jahôd na parcele oproti benzínovej pumpe v Maduniciach. Samozber prebieha každý deň od 7.00 hod. do 19.00 hod. vrátane soboty a nedele. Cena za 1 kg jahôd je 3,00 €.