Materská škola
Základná škola
Dom smútku
Cintorín
Hrobka Jána Hollého
Židovský cintorín
Hrad Dobrá Voda
Futbalové ihrisko
Slovenská pošta
Kultúrny dom