1

Voľby do VÚC 2022

Počet zapísaných voličov – 787
Počet vydaných obálok –
Počet odovzdaných obálok –
Počet platných hlasov na predsedu –
Počet platných hlasov do zastupiteľstva –

Výsledky volieb na predsedu VÚC v Dobrej Vode:

Voľby poslancov do VÚC (len zvolení):