Farské oznamy

na 34. nedeľu cez rok – Krista Kráľa 27.11. ~ 03.12.2023
Poriadok a úmysly sv. omší:

Pondelok:   17:00 Za zomrelého Pavla a Felíciu Ažaltovičovcov, rodinu Dankovú s prosbou o ochranu Panny Márie pre rodinu, č. 271

Utorok:        17:00 Tomáš a Emília Dankovci, dcéry, zaťovia a vnuk, č. 271

Streda:         sv. omša nebude

Štvrtok:       17:00 František Danko, č. 274

Piatok:         17:00 Cyprián Lacko, manželka Anna, rodičia, predkovia a rodina Mikulová, č. 336

Sobota:        sv. omša nebude

Nedeľa:       08:00 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Dankovú, č. 304

10:00 Za veriacich

V týždni si pripomíname:
Štvrtok:   Sv. Ondreja, apoštola
Nedeľa:   Prvá adventná nedeľa, začiatok nového Cirkevného roka

V týždni máme prvý piatok mesiaca december, spovedať budem v utorok, štvrtok a piatok od 15:00 hod. Prvoprijímajúce deti sa budú pripravovať k 1.sv. prijímaniu vždy v stredu                                  v škole od 15:00 hod. Deti, ktoré neboli pokrstené v tunajšej farnosti, nech si vybavia krstné listy z farností, kde boli pokrstené.
Na budúcu nedeľu bude zbierka na jesennú charitu.