1

Letný tábor RYBKA

Letný tábor 2023
Zábava, poklad, šport, cesta vakom, zubačkou, optické ilúzie, turistika v Tatrách i Tatry vnútri. To všetko a mnoho iných aktivít sme videli a zažili tento rok v letnom
tábore. Prežili sme štyri krásne letné dni a o niečo bohatší sme sa vrátili domov. Ďakujeme všetkým zúčastneným deťom, boli super parťáci a taktiež ďakujeme
rodičom a všetkým, ktorí nás akýmkoľvek spôsobom podporili. Veľká vďaka patrí aj dievčatám, animátorkám, Ninke a Pavlínke.

Podporili nás:
Obec Dobrá Voda
Potraviny Ema, p. Puškášová
Potraviny Dasken Dobrá Voda
p. M. Mikláš
p. I. Silný
p. M. Staráčková
p. L. Michaličková
a všetci, ktorí nám posielajú 2% z dane.
Ďakujeme.
Medzinárodný Deň Detí

Dňa 1.6.2021 sa v ZŠ s MŠ Dobrá Voda uskutočnil deň detí v priestoroch školy. Na deti čakalo množstvo atrakcií, súťaží a zábavy. O zábavu pre deti sa postaralo aj Poľovnícke združenie Tri Háje Krupá. Celú akciu zorganizovala riaditeľka ZŠ s MŠ Dobrá Voda Mgr. Valjentová spolu so svojimi kolegyňami.
Fašiangy

Dňa 08.02.2020 sa v kultúrnom dome Dobrá Voda uskutočnili 6. Dobrovodské fašiangy, ktoré zorganizovala folklórna skupina Prvosienka. Počas tejto akcie bolo pripravené bohaté občerstvenie typické pre fašiangový čas a tiež aj možnosť ochutnávky kvalitných vín rôznych odrôd. Dobrú náladu šírili účastníci folklórnej skupiny Prvosienka, ktorí mali pripravený krásny program.
Vianočné predstavenie

Dňa 20.12.2019 sa v priestoroch ZŠ s MŠ Dobrá Voda uskutočnilo Vianočné predstavenie žiakov ZŠ s MŠ Dobrá Voda s bohatým programom.
Uvítanie do života

Dňa 18.12.2019 sme sa stretli s najnovšími prírastkami našej obce spoločne s ich rodičmi v zasadačke OcÚ Dobrá Voda, aby sme detičky uvítali do života našej obce.
Vianočné trhy

Dňa 15.12.2019 sa v KD Dobrá Voda uskutočnili “Vianočné trhy – Vianocami bližšie ku kultúrnemu dedičstvu” spojené s kultúrnym programom, v ktorom vystúpila folklórna skupina Prvosienka, ďalej nasledovali deti zo ZŠ s MŠ Dobrá Voda so svojim vianočným vystúpením a Krajnianska muzika. ZŠ s MŠ Dobrá Voda mala už tradične pripravené rôzne domáce Vianočné dekorácie, ktoré si účastníci mohli zakúpiť. Tiež mali možnosť zakúpiť si rôzne domáce pochutiny. Pripravené bolo tiež bohaté občerstvenie, o ktoré sa postarali členovia zo ZO JDS v Dobrej Vode.
Mikuláš v Dobrej Vode

Dňa 05.12.2019 sa uskutočnilo stretnutie s Mikulášom pri jedličke na námestí. Detičky spoločne s rodičmi a starými rodičmi utvorili dlhý sprievod, ktorý sa presúval od Obecného úradu až na námestie k jedličke, kde spoločne rozsvietili vianočný stromček. Detičky Mikulášovi zarecitovali a zaspievali a boli odmenené sladkosťami nielen od Mikuláša, ale aj od anjelika a dokonca aj od čertov. Pre všetkých zúčastnených bolo pripravené občerstvenie.
Mesiac úcty k starším

Dňa 21.10.2019 obec Dobrá Voda v spolupráci s Červeným krížom uskutočnilo posedenie s občanmi nad 70 rokov pri príležitosti “Mesiaca úcty k starším”. Deti zo ZŠ s MŠ si pripravili bohatý program, po ktorom nasledovalo vystúpenie mužskej časti folklórnej skupiny Prvosienka, ktorá občanov zabávala až do konca stretnutia. Pre občanov bolo pripravené občerstvenie a poukaz na ľubovoľný nákup.
Dobrovodské hody

Dňa 07.09.2019 sa uskutočnili Dobrovodské hody 2019, ktoré boli obohatené o kultúrny program. Keďže nám počasie neprialo presunuli sme kultúrny program do kultúrneho domu Dobrá Voda. Vystúpila mužská časť folklórnej skupiny Prvosienka a Zitka z Myjavy, ktorí sa postarali o príjemnú zábavu. Pre deti boli pripravené kolotoče s rôznymi predajnými stánkami. Počas celého hodového víkendu sa mohli aj športový priaznivci zúčastniť viacerých futbalových stretnutí.
Medzinárodný Deň Detí

Dňa 31.05.2019 od 15:30 hod. sa uskutočnil deň detí na futbalovom ihrisku Dobrá Voda. Na deti čakalo množstvo atrakcií, súťaží a zábavy. O zábavu pre deti sa postaral miestny hasičský zbor Dobrá Voda a hasičský zbor Jaslovské Bohunice, ktorí sa ako každý rok postarali o tradičnú penu. Ďalej pre deti boli pripravené rôzne súťaže, bohatá tombola s množstvom cien a tiež skákacie hrady pre menšie i väčšie deti. Z Obvodného policajného zboru Jaslovské Bohunice prišli policajti na dvoch policajných autách deťom ukázať prácu v policajnom zbore, predviedli deťom povinnú výstroj policajta a deti si mohli vyskúšať rôzne varovné signály v policajnom aute. Deti sa mali možnosť povoziť na koníkovi, mali možnosť využiť maľovanie na tvár a telo a tiež boli pre nich pripravené rôzny druhy tetovačiek. Podvečer sa uskutočnil futbalový zápas rodičia verzus deti. Pre všetkých účastníkov obec Dobrá Voda zabezpečila bohaté občerstvenie.
Deň Matiek

Dňa 12.05.2019 o 15:00 hod. sa v kultúrnom dome Dobrá Voda uskutočnilo stretnutie pri príležitosti “Dňa Matiek“. Na príprave programu sa podieľali pedagógovia ZŠ s MŠ v Dobrej Vode, ktorí pripravili deti a žiakov na milé vystúpenie. V rámci programu vystúpila i folklórna skupina Prvosienka – mužská časť. Podujatie zorganizoval miestny spolok Červeného kríža v spolupráci s pracovníkmi OcÚ. Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí sa prišli pozrieť a ešte väčšie tým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní akcie.
Stavanie Mája

V utorok 30.04.2019 o 18:00 hod. sa na námestí pred reštauráciou uskutočnilo slávnostné stretnutie pri príležitosti ručného stavania mája. O dobrú náladu sa postarala folklórna skupina Prvosienka. Poľovnícke združenie ZUPP Dobrá Voda sa postaralo o výborný guláš a pracovníci obecného úradu a členovia ZO JDS v Dobrej Vode zabezpečili občerstvenie pre všetkých prítomných hostí. Ďakujeme za hojnú účasť aj napriek nepriaznivému počasiu.