1

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dobrá Voda

                           OPERAČNÝ PROGRAM

KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

 

Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dobrá Voda

 

Prijímateľ:                                                                      Obec Dobrá Voda

Začatie projektu:                                                           03.11.2014

Ukončenie projektu:                                                      31.05.2015

Výška poskytnutého príspevku:                                 126 859,96 EUR

 

Projekt bol zrealizovaný s podporou

EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky fond regionálneho rozvoja 

Investícia do Vašej budúcnosti

20160830_12274620160830_12280220160812_182742