Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Osobnosti a rodáci

Juraj Jurkovič (1602 – ?)
Kňaz, študoval filozofiu a teológiu v Pazmaneu, vo Viedni. Od roku 1630 pôsobil ako farár v Dechticiach, od roku 1634 v Naháči, potom pôsobil ako profesor vo Viedni a od roku 1646 ako kanonik v Bratislave. Bol aj rektorom Košickej jezuitskej univerzity, ktorá vznikla 7. augusta 1660 /zakladajúca listina Cisára Leopolda/. Po roku 1673 pôsobil ako jezuita v Žiline. Bol literárne činný.

Martin Jurkovič (1601 – ?)
Kňaz, teológiu a filozofiu študoval v Trnave a v Pazmaneu, vo Viedni. Ako kňaz pôsobil v Lovči pri Svätom Kríži – teraz Žiar nad Hronom, potom pôsobil v Naháči. Vynikal v literárnych vedách.

Ernest Miklovič

Ernest Miklovič (12. októbra 1907 – 1. augusta 1977)
Narodil sa v Dobrej Vode a pochovaný je v Dobrej Vode.
Spisovateľ pre deti a mládež, autor učebníc a pedagóg. Otec Ernest bol kamenár. Matka Hedviga, r. Virthová. Manželka Alžbeta, r. Matulová, spoluautorka učebníc. V roku 1926 absolvoval Učiteľský ústav v Modre. V roku 1967 študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Učil v Chtelnici, odborný učiteľ v Seredi. Riaditeľ dievčenskej meštianskej školy v Trnave. Zúčastnil sa ako dôstojník SNP. Učiteľ na Pedagogickom inštitúte v Trnave. R. 1968 zaslúžilý učiteľ. Autor učebníc a diel : Malý počtár – 1935, Moja vlasť – 1947, Pedagogická prax – 1971, Teória vecného učenia – 1975 a iné.

Karol Piešťanský (9. februára 1924 – 13. decembra 1944)
Narodil sa v Dobrej Vode, zomrel v obci Utekáč.
Ako dobrovoľník sa zúčastnil SNP s trnavskou posádkou, neskôr partizán skupiny “Sadilenko”. Padol v boji s Nemcami pri obci Utekáč.

MUDr. Ján Pullman (27. novembra 1898 – 19. septembra 1956)
Narodil sa v Dobrej Vode, zomrel v obci Štrbské Pleso, pochovaný v Martine.
Lekár pneumológ. Otec Ján bol povrazníkom, (+1925). Matka Amália r. Nyáriová (+1934). Manželka Mária, r. Haľamová – spisovateľka. Študoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil v sanatóriu na pľúcne choroby, v Novom Smokovci v rokoch 1926 – 29, potom pôsobil v štátnych kúpeľoch na Štrbskom Plese. Odborník v liečbe pľúcnych chorôb.

Ing Bedrich Šutera (1. júla 1927 – 1997)
Ekonóm, hospodársky pracovník. Od roku 1963 bol riaditeľom Hydrostavu v Bratislave. Zúčastnil sa na viacerých významných stavbách.

Jan Holly Vilimek

Ján Hollý (24. marca 1785, Borský Mikuláš – 14. apríla 1849, Dobrá Voda)
Básnik a spisovateľ, prežil v našej obci posledných šesť rokov života. Do obce prišiel po tridsaťročnom pôsobení v Maduniciach, kde pri požiari v máji 1843 prišiel o všetok svoj majetok a bol aj zranený. V tomto období požiadal cirkevnú vrchnosť o penziovanie a v núdzi sa ho ujal farár z Dobrej Vody Martin Lackovič (bývalý spolužiak).
V Dobrej Vode pôsobil až do svojej smrti a je pochovaný na miestnom cintoríne. 11. mája 1854 mu odhalili nad hrobom pomník s textom od Ľudovíta Štúra a bustou od slovenského sochára Ladislava Dunajského. Jánovi Hollému je venovaná aj Pamätná izba na farskom úrade otvorená v roku 1985.

image_pdfimage_print