Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Všetky dokumenty

Celková veľkosť súborov podľa výberu: 347,1 MB.


ZÁPISNICE Z ROKOVANÍ (251)

Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.04.2007
(50,5 KB - 26.04.2007 - 260x)
Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.03.2007
(74,0 KB - 30.03.2007 - 328x)
Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.02.2007
(57,5 KB - 07.03.2007 - 212x)
Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 09.02.2007
(81,0 KB - 26.02.2007 - 246x)
Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.12.2006
(67,0 KB - 09.01.2007 - 386x)
Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 31.05.2006
(52,0 KB - 15.06.2006 - 303x)
Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 02.03.2006
(39,0 KB - 12.03.2006 - 213x)

STAVEBNÉ KONANIE (20)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
(59,0 KB - 27.06.2015 - 406x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny techn. zariadenia, funkčného využitia, umiestnenia stavby malého zdroja zneč. ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
(20,5 KB - 27.06.2015 - 274x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení nesk. predpisov a vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
(38,0 KB - 27.06.2015 - 379x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
(21,0 KB - 27.06.2015 - 250x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
(22,0 KB - 27.06.2015 - 294x)
Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení
(20,0 KB - 27.06.2015 - 304x)
Žiadosť o stavebné povolenie stavby (Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby/Žiadosť o dodatočné SP spojené s užívaním)
(72,5 KB - 27.06.2015 - 345x)
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia
(31,5 KB - 27.06.2015 - 314x)
Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu
(10,0 KB - 27.06.2015 - 596x)
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
(17,5 KB - 27.06.2015 - 300x)
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
(16,5 KB - 27.06.2015 - 286x)
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
(44,0 KB - 27.06.2015 - 374x)
Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu
(16,5 KB - 27.06.2015 - 238x)
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
(51,5 KB - 27.06.2015 - 316x)
Vyhlásenie stavebného dozoru
(30,0 KB - 27.06.2015 - 314x)
Oznámenie o výrube
(34,0 KB - 27.06.2015 - 374x)
Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona
(45,5 KB - 27.06.2015 - 273x)
Ohlásenie stavby podľa §57 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) a §5 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona
(47,0 KB - 27.06.2015 - 386x)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
(67,0 KB - 27.06.2015 - 251x)
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
(41,0 KB - 27.06.2015 - 415x)

CIVILNÁ OCHRANA (5)

Informácie pre obyvateľstvo - 2020 D.Voda
(409,4 KB - 18.03.2020 - 204x)
Informácia pre verejnosť
(279,1 KB - 12.08.2012 - 350x)
Brožúra pre obyvateľov I.
(306,9 KB - 11.04.2012 - 337x)
Brožúra pre obyvateľov II.
(1,8 MB - 11.04.2012 - 345x)
Civilná ochrana - SKLADAČKA
(3,2 MB - 11.04.2012 - 382x)

ŠKOLSKÉ DOKUMENTY (1)

Schválený rozpočet ZŠ s MŠ Dobrá Voda 2019 - 2021
(4,1 MB - 17.12.2018 - 0x)

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE (25)

Výzva na predkladanie ponúk – Oprava miestnej komunikácie – časť Hoštáky
(1,1 MB - 14.08.2019 - 217x)
Výzva na predkladanie ponúk - "Rekonštrukcia strešného plášťa MŠ Dobrá Voda"
(1,4 MB - 14.06.2019 - 194x)
Prieskum trhu - "Výstavba detského ihriska"
(943,0 KB - 31.10.2018 - 299x)
Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre Obec Dobrá Voda na "Stavebné práce na budove výrobnej haly parc. č. 1391/1"
(1,4 MB - 24.10.2018 - 380x)
Výzva na predkladanie ponúk je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre projekt: "Stavebné práce na budove výrobnej haly parc. č. 1391/1"
Výzva na predkladanie ponúk - "Oprava miestnej komunikácie v obci Dobrá Voda - časť cintorín"
(2,0 MB - 15.06.2018 - 715x)
Výzva na predkladanie ponúk je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre projekt: "Oprava miestnej komunikácie v obci Dobrá Voda - časť cintorín".
Výzva na predkladanie ponúk: "Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v Dobrej Vode"
(2,8 MB - 12.10.2017 - 631x)
Výzva na predkladanie ponúk je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre projekt: "Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v Dobrej Vode".
Výzva na predkladanie ponúk: "Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Dobrej Vode"
(2,7 MB - 12.10.2017 - 407x)
Výzva na predkladanie ponúk je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre projekt: "Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Dobrej Vode".
Prístavba kultúrneho domu 2014 - ZÁPIS Z VYHODNOTENIA PONÚK
(760,1 KB - 05.03.2014 - 355x)
Výmena okien a vchodových dverí v KD D. Voda 2014 - ZÁPIS Z VYHODNOTENIA PONÚK
(734,9 KB - 05.03.2014 - 363x)
Prístavba kultúrneho domu 2014 - VÝZVA
(1,5 MB - 24.02.2014 - 361x)
Výmena okien a vchodových dverí v KD D. Voda 2014 - VÝZVA
(1,5 MB - 24.02.2014 - 364x)
Rekonštrukcia strechy v priemyselnom areáli 2014 - ZÁPIS Z VYHODNOTENIA PONÚK
(749,2 KB - 12.02.2014 - 336x)
Rekonštrukcia strechy v priemyselnom areáli 2014 - VÝZVA
(1,4 MB - 03.02.2014 - 350x)
Zimná údržba komunikácií 2014 - ZÁPIS Z VYHODNOTENIA PONÚK
(507,1 KB - 24.01.2014 - 314x)
Zimná údržba komunikácii 2014 - VÝZVA
(1,3 MB - 20.01.2014 - 342x)
Dodanie stravných lístkov 2014 - ZÁPIS Z VYHODNOTENIA PONÚK
(515,9 KB - 18.12.2013 - 374x)
Modernizácia verejného osvetlenia obce 2013 - ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK
(975,7 KB - 16.12.2013 - 276x)

Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru: Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

image_pdfimage_print