Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Všetky dokumenty

Celková veľkosť súborov podľa výberu: 305,0 MB.


STAVEBNÉ KONANIE (20)

Oznámenie o výrube
(34,0 KB - 27.06.2015 - 368x)
Ohlásenie udržiavacích prác podľa § 57 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) a § 6 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona
(45,5 KB - 27.06.2015 - 264x)
Ohlásenie stavby podľa §57 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) a §5 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ust. stavebného zákona
(47,0 KB - 27.06.2015 - 377x)
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
(67,0 KB - 27.06.2015 - 241x)
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
(41,0 KB - 27.06.2015 - 407x)

CIVILNÁ OCHRANA (5)

Informácie pre obyvateľstvo - 2020 D.Voda
(409,4 KB - 18.03.2020 - 184x)
Informácia pre verejnosť
(279,1 KB - 12.08.2012 - 325x)
Brožúra pre obyvateľov I.
(306,9 KB - 11.04.2012 - 315x)
Brožúra pre obyvateľov II.
(1,8 MB - 11.04.2012 - 321x)
Civilná ochrana - SKLADAČKA
(3,2 MB - 11.04.2012 - 356x)

ŠKOLSKÉ DOKUMENTY (1)

Schválený rozpočet ZŠ s MŠ Dobrá Voda 2019 - 2021
(4,1 MB - 17.12.2018 - 0x)

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE (25)

Výzva na predkladanie ponúk – Oprava miestnej komunikácie – časť Hoštáky
(1,1 MB - 14.08.2019 - 191x)
Výzva na predkladanie ponúk - "Rekonštrukcia strešného plášťa MŠ Dobrá Voda"
(1,4 MB - 14.06.2019 - 170x)
Prieskum trhu - "Výstavba detského ihriska"
(943,0 KB - 31.10.2018 - 271x)
Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre Obec Dobrá Voda na "Stavebné práce na budove výrobnej haly parc. č. 1391/1"
(1,4 MB - 24.10.2018 - 365x)
Výzva na predkladanie ponúk je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre projekt: "Stavebné práce na budove výrobnej haly parc. č. 1391/1"
Výzva na predkladanie ponúk - "Oprava miestnej komunikácie v obci Dobrá Voda - časť cintorín"
(2,0 MB - 15.06.2018 - 697x)
Výzva na predkladanie ponúk je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre projekt: "Oprava miestnej komunikácie v obci Dobrá Voda - časť cintorín".
Výzva na predkladanie ponúk: "Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v Dobrej Vode"
(2,8 MB - 12.10.2017 - 607x)
Výzva na predkladanie ponúk je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre projekt: "Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v Dobrej Vode".
Výzva na predkladanie ponúk: "Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Dobrej Vode"
(2,7 MB - 12.10.2017 - 388x)
Výzva na predkladanie ponúk je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre projekt: "Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Dobrej Vode".
Prístavba kultúrneho domu 2014 - ZÁPIS Z VYHODNOTENIA PONÚK
(760,1 KB - 05.03.2014 - 330x)
Výmena okien a vchodových dverí v KD D. Voda 2014 - ZÁPIS Z VYHODNOTENIA PONÚK
(734,9 KB - 05.03.2014 - 338x)
Prístavba kultúrneho domu 2014 - VÝZVA
(1,5 MB - 24.02.2014 - 342x)
Výmena okien a vchodových dverí v KD D. Voda 2014 - VÝZVA
(1,5 MB - 24.02.2014 - 343x)
Rekonštrukcia strechy v priemyselnom areáli 2014 - ZÁPIS Z VYHODNOTENIA PONÚK
(749,2 KB - 12.02.2014 - 317x)
Rekonštrukcia strechy v priemyselnom areáli 2014 - VÝZVA
(1,4 MB - 03.02.2014 - 331x)
Zimná údržba komunikácií 2014 - ZÁPIS Z VYHODNOTENIA PONÚK
(507,1 KB - 24.01.2014 - 289x)
Zimná údržba komunikácii 2014 - VÝZVA
(1,3 MB - 20.01.2014 - 321x)
Dodanie stravných lístkov 2014 - ZÁPIS Z VYHODNOTENIA PONÚK
(515,9 KB - 18.12.2013 - 351x)
Modernizácia verejného osvetlenia obce 2013 - ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK
(975,7 KB - 16.12.2013 - 253x)
Dodanie stravných lístkov 2014 - VÝZVA
(1,1 MB - 10.12.2013 - 307x)
Modernizácia verejného osvetlenia obce 2013 - ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA A OTVÁRANIA PONÚK KRITÉRIÁ
(1,8 MB - 05.12.2013 - 275x)
Modernizácia verejného osvetlenia obce 2013 - OTVÁRANIE ČASTI KRITÉRIA
(150,0 KB - 04.12.2013 - 541x)
Modernizácia verejného osvetlenia obce 2013 - INFORMÁCIA PODĽA §136
(151,1 KB - 11.11.2013 - 566x)
Modernizácia verejného osvetlenia obce 2013 - ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA Č.2
(765,5 KB - 09.11.2013 - 296x)
Modernizácia verejného osvetlenia obce 2013 - ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA A OTVÁRANIA PONÚK OSTATNÉ
(4,1 MB - 22.10.2013 - 316x)
Modernizácia verejného osvetlenia obce 2013 - OTVÁRANIE ČASTI OSTATNÉ
(149,9 KB - 21.10.2013 - 584x)
Modernizácia verejného osvetlenia obce 2013 - SÚŤAŽNÉ PODMIENKY
(690,9 KB - 26.09.2013 - 386x)

OSTATNÉ DOKUMENTY (7)

Oznámenie TTSK o pripomienkovaní CP na rok 2022/2023
(1,6 MB - 19.09.2022 - 30x)
Oznámenie funkcií 2019
(10,4 MB - 20.04.2020 - 147x)
Radón a zdravie obyvateľstva
(4,1 MB - 16.04.2018 - 426x)
Priznanie k dani za psa
(51,6 KB - 27.12.2008 - 404x)
Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani za psa
(17,9 KB - 27.12.2008 - 332x)
Čestné vyhlásenie
(11,6 KB - 27.12.2008 - 387x)
Potvrdenie o návšteve školy
(133,6 KB - 27.12.2007 - 506x)

Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru: Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

image_pdfimage_print