Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Všetky dokumenty

Celková veľkosť súborov podľa výberu: 305,0 MB.


ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE (51)

01 Širšie vzťahy, zastavané územie
(364,6 KB - 22.07.2019 - 433x)
02 komplexný návrh
(90,3 KB - 22.07.2019 - 294x)
03 využitie pf na nepoľnohosp.účely
(90,5 KB - 22.07.2019 - 285x)
04 schéma záv.častí a VPS
(107,8 KB - 22.07.2019 - 363x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_náložka Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia I.
(2,2 MB - 08.11.2018 - 306x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia I._vysvetlivky
(3,8 MB - 08.11.2018 - 269x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_náložka Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia I.
(1,5 MB - 08.11.2018 - 249x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia I.
(4,1 MB - 08.11.2018 - 344x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_náložka Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia II._vysvetlivky
(2,9 MB - 08.11.2018 - 237x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia II._vysvetlivky
(1,5 MB - 08.11.2018 - 224x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_C_náložka Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia II.
(2,7 MB - 08.11.2018 - 219x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_C Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia II.
(2,4 MB - 08.11.2018 - 248x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_B_náložka Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia II.
(3,6 MB - 08.11.2018 - 236x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_B Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia II.
(2,0 MB - 08.11.2018 - 253x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_A_náložka Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia II.
(2,5 MB - 08.11.2018 - 0x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_A Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia II.
(2,6 MB - 08.11.2018 - 338x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_náložka riešenia verejného dopravného vybavenia_vysvetlivky
(2,5 MB - 08.11.2018 - 196x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia_vysvetlivky
(4,2 MB - 08.11.2018 - 193x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_B_náložka riešenia verejného dopravného vybavenia
(3,1 MB - 08.11.2018 - 161x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_B riešenia verejného dopravného vybavenia
(4,7 MB - 08.11.2018 - 196x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_A_náložka riešenia verejného dopravného vybavenia
(2,5 MB - 08.11.2018 - 257x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_A riešenia verejného dopravného vybavenia
(4,2 MB - 08.11.2018 - 185x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_náložka prespektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely_vysvetlivky
(2,1 MB - 08.11.2018 - 211x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres prespektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely_vysvetlivky
(2,5 MB - 08.11.2018 - 217x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_C_náložka prespektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely
(2,7 MB - 08.11.2018 - 213x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_C prespektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely
(2,9 MB - 08.11.2018 - 235x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_B_náložka prespektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely
(3,4 MB - 08.11.2018 - 202x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_B prespektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely
(1,7 MB - 08.11.2018 - 243x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_náložka ochrana krajiny a tvorby prírody_vysvetlivky
(2,1 MB - 08.11.2018 - 0x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_náložka ochrany krajiny a tvorby prírody_vysvetlivky
(2,1 MB - 08.11.2018 - 165x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres ochrany krajiny a tvorby prírody_vysvetlivky
(4,4 MB - 08.11.2018 - 259x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres_náložka ochrany krajiny a tvorby prírody
(2,0 MB - 08.11.2018 - 220x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Výkres ochrany krajiny a tvorby prírody
(3,7 MB - 08.11.2018 - 204x)
ÚPN obce Dobrá Voda - zmeny a doplnky 2/2017 - Textová časť
(1,4 MB - 08.11.2018 - 247x)
ÚPO D. Voda - Zmena 01/2011 - Obal
(70,5 KB - 09.02.2012 - 454x)
ÚPO D. Voda - Zmena 01/2011 - Textová časť
(254,5 KB - 09.02.2012 - 770x)
ÚPO D. Voda - Zmena 01/2011 - Komplexný výkres priestorového usporiadania
(563,1 KB - 09.02.2012 - 796x)
ÚPO D. Voda - Zmena 01/2011 - Záväzné časti a VPS
(1,2 MB - 09.02.2012 - 681x)
ÚPO D. Voda - Zmena 01/2011 - Výkres prespektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely
(316,3 KB - 09.02.2012 - 450x)
ÚPO D. Voda - Zmena 01/2011 - Výkres ochrany krajiny a tvorby prírody
(544,6 KB - 09.02.2012 - 545x)

ZÁPISNICE Z ROKOVANÍ (245)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode, ktoré sa konalo dňa 29.05.2023
(259,3 KB - 05.06.2023 - 28x)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva Dobrá Voda prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda dňa 29.05.2023
(267,5 KB - 05.06.2023 - 20x)
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode dňa 12.04.2023
(213,9 KB - 22.04.2023 - 86x)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda dňa 12.04.2023
(196,1 KB - 22.04.2023 - 42x)
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode dňa 27.02.2023
(250,0 KB - 09.03.2023 - 109x)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 27.02.2023
(232,7 KB - 09.03.2023 - 64x)