Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Všetky dokumenty

Celková veľkosť súborov podľa výberu: 305,0 MB.


ZÁPISNICE Z ROKOVANÍ (245)

Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.10.2010
(55,0 KB - 26.10.2010 - 234x)
Zápisnica z verejného zhromaždenia občanov dňa 24.09.2010
(32,5 KB - 26.09.2010 - 190x)
Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 09.08.2010
(50,0 KB - 16.08.2010 - 249x)
Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 24.05.2010
(56,0 KB - 26.05.2010 - 260x)
Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.02.2010
(169,0 KB - 22.02.2010 - 325x)
Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.12.2009-PRÍLOHA
(21,0 KB - 26.12.2009 - 191x)
Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.12.2009
(91,0 KB - 26.12.2009 - 372x)
Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2009
(189,5 KB - 18.12.2009 - 272x)
Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.11.2009
(170,5 KB - 26.11.2009 - 283x)
Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 18.09.2009
(52,5 KB - 26.09.2009 - 300x)
Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 22.06.2009
(172,0 KB - 26.06.2009 - 322x)
Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.05.2009
(54,0 KB - 26.05.2009 - 226x)
Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 15.04.2009
(30,0 KB - 26.04.2009 - 172x)
Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 27.02.2009
(152,0 KB - 28.02.2009 - 273x)
Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.01.2009
(38,0 KB - 26.01.2009 - 248x)
Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.12.2008
(191,0 KB - 20.12.2008 - 228x)
Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 12.09.2008
(128,0 KB - 20.09.2008 - 300x)
Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 22.08.2008
(29,5 KB - 26.08.2008 - 193x)
Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 11.07.2008
(95,0 KB - 17.07.2008 - 389x)
Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.04.2008
(89,5 KB - 26.04.2008 - 294x)
Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.03.2008
(43,0 KB - 07.04.2008 - 237x)
Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 22.02.2008
(69,5 KB - 26.02.2008 - 281x)
Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 10.12.2007
(144,5 KB - 26.12.2007 - 226x)
Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 30.11.2007
(116,0 KB - 09.12.2007 - 257x)
Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 05.10.2007
(85,5 KB - 17.10.2007 - 288x)
Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 21.09.2007
(84,0 KB - 26.09.2007 - 258x)
Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 04.07.2007
(81,5 KB - 16.07.2007 - 314x)
Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 25.05.2007
(97,5 KB - 31.05.2007 - 495x)
Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 20.04.2007
(50,5 KB - 26.04.2007 - 252x)
Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 23.03.2007
(74,0 KB - 30.03.2007 - 309x)
Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 26.02.2007
(57,5 KB - 07.03.2007 - 207x)
Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 09.02.2007
(81,0 KB - 26.02.2007 - 241x)
Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 28.12.2006
(67,0 KB - 09.01.2007 - 378x)
Zápisnica z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 31.05.2006
(52,0 KB - 15.06.2006 - 294x)
Zápisnica z mimoriadneho rokovania obecného zastupiteľstva dňa 02.03.2006
(39,0 KB - 12.03.2006 - 208x)

STAVEBNÉ KONANIE (20)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
(59,0 KB - 27.06.2015 - 393x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie zmeny techn. zariadenia, funkčného využitia, umiestnenia stavby malého zdroja zneč. ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
(20,5 KB - 27.06.2015 - 266x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny v zmysle § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení nesk. predpisov a vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
(38,0 KB - 27.06.2015 - 367x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
(21,0 KB - 27.06.2015 - 239x)
Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zmysle § 17 ods.1 písm. a) zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
(22,0 KB - 27.06.2015 - 281x)
Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení
(20,0 KB - 27.06.2015 - 293x)
Žiadosť o stavebné povolenie stavby (Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavby/Žiadosť o dodatočné SP spojené s užívaním)
(72,5 KB - 27.06.2015 - 329x)
Žiadosť o povolenie informačného, reklamného, propagačného zariadenia
(31,5 KB - 27.06.2015 - 309x)
Žiadosť o stavebné povolenie na vodnú stavbu
(10,0 KB - 27.06.2015 - 586x)
Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
(17,5 KB - 27.06.2015 - 290x)
Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby
(16,5 KB - 27.06.2015 - 277x)
Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
(44,0 KB - 27.06.2015 - 365x)
Žiadosť o povolenie na pripojenie komunikácie na miestnu komunikáciu
(16,5 KB - 27.06.2015 - 223x)
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
(51,5 KB - 27.06.2015 - 309x)
Vyhlásenie stavebného dozoru
(30,0 KB - 27.06.2015 - 308x)

Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru: Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)

image_pdfimage_print