Oznam – obedy pre občanov

Obec Dobrá Voda plánuje od 4.9.2023 pre občanov, najmä dôchodcov zabezpečiť obedy zo školskej kuchyne. Žiadame občanov, ktorí by mali o obedy záujem, nahlásiť sa

na obecnom úrade. Podľa záujmu občanov budeme podnikať ďalšie kroky. Občania by si chodili pre obedy do školskej kuchyne, donáška pre dôchodcov zostane zachovaná.

Ďakujeme za spoluprácu. Záujem o obedy nahláste najneskôr do 15.8.2023 zamestnancom obecného úradu.