Oznam Optimal – centrum odškodnenia

Vážení spoluobčania,

nakoľko nám na Vás záleží, chcem Vám predstaviť spoločnosť Optimal – centrum odškodnenia, ktorá sa zaoberá pomocou ľuďom v oblasti odškodnenia. Na túto spoločnosť sa môžete obrátiť v prípade ujmy na zdraví, pri dopravnej nehode, pracovnom úraze, týraní osôb a podobne. Bohužiaľ, prax je taká, že poisťovňa nám sama od seba nárok na odškodnenie neponúkne, spolieha sa totiž na to, že osoby postihnuté zraneniami a traumami z nehody, nebudú mať silu, aby viedli právnu bitku a uspokoja sa aj s omnoho menšou sumou peňazí než na akú majú nárok zo zákona. Poisťovne majú v rámci krátenia nárokov dlhoročné skúsenosti a aj právne zdatný človek má ťažkosti domôcť sa svojich nárokov. Navyše má väčšina ľudí po nehode veľa starostí aj bez ťahaníc sa  s poisťovňou. Spoločnosť Optimal – centrum odškodnenia pomáha zraneným získať 100% nárokov. S pomocou tímu špecializovaných lekárov a právnikov –  bez platenia vopred. Preto je tu možnosť a riešenie. Odporúčam Vám, obráťte sa s Vaším problémom na spoločnosť Optimaln – centrum odškodnenia. Sú to ľudia, ktorí pomáhajú so srdcom.

Optimal Leták