Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie Slovenského vodohospodárskeho podniku

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, v zmysle zákona 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami pracuje na aktualizácii plánov manažmentu povodňového rizika. V súvislosti s touto činnosťou realizuje projekt „Hodnotenie a  manažment povodňového rizika – aktualizácia“. V rámci  projektu zabezpečujú  pre SVP, š.p. geodetické merania a prieskum vodných tokov a stavieb v katastrálnom území aj našej obce firmy v  „Združení TOKY 2022“ a spoločnosť   „ESPRIT s.r.o.“. V zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky je vlastník alebo užívateľ pozemkov povinný poskytnúť súčinnosť a prístup k vodnému toku alebo stavbe správcovi vodného toku alebo ním povereným osobám.

Poverovací list

(Dátum odstránenia: 31.10.2022 11:39)

image_pdfimage_print
SlovenčinaEnglishDeutsch
Skip to content