Parkovacie karty

Na základe VZN č. 1/2023 o dočasnom  parkovaní  motorových vozidiel na vymedzenom území obce Dobrá Voda si môžu rezidenti – plnoleté fyzické osoby prihlásené na trvalý alebo prechodný pobyt v  obci Dobrá Voda – od 4. 9. 2023 prevziať na obecnom úrade počas stránkových dní parkovacie karty. Je potrebné nahlásiť meno a priezvisko, adresu a EČ motorového vozidla.