1

Referendum 2023 – výsledky

Výsledky Referenda 2023 v obci Dobrá Voda

Počet všetkých voličov                                        665

Počet zúčastnených voličov                               244

% zúčastnených voličov                                       36,69 %