1

Obecný úrad

Obec Dobrá Voda – obecný úrad
Dobrá Voda 121
SK-919 54 Dobrá Vodadobravoda.starosta@gmail.com
dobravoda.ekonomka@gmail.com
dobravoda.dane@gmail.com
dobravoda.podatelna@gmail.comTelefón OÚ: +421335575004
Telefón starosta: +421335575004
Matrika: +421335575004; +421905739465
Fax: +421335575003IČO: 00312380
DIČ: 2021133719

 

Prima Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 1024593001/5600
IBAN: SK51 5600 0000 0010 2459 3001