1

Verejné obstarávanie

PROFIL OBSTARÁVATEĽA

Úradný názov: Obec Dobrá Voda
Poštová adresa:  Obecný úrad Dobrá Voda, Dobrá Voda 121
Mesto/obec: Dobrá Voda    PSČ: 919 54
IČO: 00312380
Kontaktná osoba:  René Blanárik
E-mail: dobravoda.starosta@gmail.com     Telefón:    +421 917 789773

Celková veľkosť súborov podľa výberu: 31,2 MB.


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE (25)

Výzva na predkladanie ponúk – Oprava miestnej komunikácie – časť Hoštáky
(1,1 MB - 14.08.2019 - 217x)
Výzva na predkladanie ponúk - "Rekonštrukcia strešného plášťa MŠ Dobrá Voda"
(1,4 MB - 14.06.2019 - 194x)
Prieskum trhu - "Výstavba detského ihriska"
(943,0 KB - 31.10.2018 - 299x)
Výzva na predkladanie cenovej ponuky pre Obec Dobrá Voda na "Stavebné práce na budove výrobnej haly parc. č. 1391/1"
(1,4 MB - 24.10.2018 - 380x)
Výzva na predkladanie ponúk je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre projekt: "Stavebné práce na budove výrobnej haly parc. č. 1391/1"
Výzva na predkladanie ponúk - "Oprava miestnej komunikácie v obci Dobrá Voda - časť cintorín"
(2,0 MB - 15.06.2018 - 715x)
Výzva na predkladanie ponúk je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre projekt: "Oprava miestnej komunikácie v obci Dobrá Voda - časť cintorín".
Výzva na predkladanie ponúk: "Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v Dobrej Vode"
(2,8 MB - 12.10.2017 - 631x)
Výzva na predkladanie ponúk je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre projekt: "Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v Dobrej Vode".
Výzva na predkladanie ponúk: "Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Dobrej Vode"
(2,7 MB - 12.10.2017 - 407x)
Výzva na predkladanie ponúk je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre projekt: "Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v Dobrej Vode".
Prístavba kultúrneho domu 2014 - ZÁPIS Z VYHODNOTENIA PONÚK
(760,1 KB - 05.03.2014 - 355x)
Výmena okien a vchodových dverí v KD D. Voda 2014 - ZÁPIS Z VYHODNOTENIA PONÚK
(734,9 KB - 05.03.2014 - 363x)
Prístavba kultúrneho domu 2014 - VÝZVA
(1,5 MB - 24.02.2014 - 361x)
Výmena okien a vchodových dverí v KD D. Voda 2014 - VÝZVA
(1,5 MB - 24.02.2014 - 364x)
Rekonštrukcia strechy v priemyselnom areáli 2014 - ZÁPIS Z VYHODNOTENIA PONÚK
(749,2 KB - 12.02.2014 - 336x)
Rekonštrukcia strechy v priemyselnom areáli 2014 - VÝZVA
(1,4 MB - 03.02.2014 - 350x)
Zimná údržba komunikácií 2014 - ZÁPIS Z VYHODNOTENIA PONÚK
(507,1 KB - 24.01.2014 - 314x)
Zimná údržba komunikácii 2014 - VÝZVA
(1,3 MB - 20.01.2014 - 342x)
Dodanie stravných lístkov 2014 - ZÁPIS Z VYHODNOTENIA PONÚK
(515,9 KB - 18.12.2013 - 374x)
Modernizácia verejného osvetlenia obce 2013 - ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK
(975,7 KB - 16.12.2013 - 276x)
Dodanie stravných lístkov 2014 - VÝZVA
(1,1 MB - 10.12.2013 - 336x)
Modernizácia verejného osvetlenia obce 2013 - ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA A OTVÁRANIA PONÚK KRITÉRIÁ
(1,8 MB - 05.12.2013 - 300x)