Zápisnice a uznesenia

Celková veľkosť súborov podľa výberu: 43,6 MB.


ZÁPISNICE Z ROKOVANÍ (251)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode dňa 22.10.2020
(239,2 KB - 30.10.2020 - 157x)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 26.08.2020
(1,2 MB - 02.09.2020 - 180x)
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode dňa 26.08.2020
(359,2 KB - 02.09.2020 - 178x)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 24.06.2020
(1,3 MB - 01.07.2020 - 274x)
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode dňa 24.06.2020
(399,1 KB - 01.07.2020 - 382x)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 29.04.2020
(1,2 MB - 04.05.2020 - 258x)
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode dňa 29.04.2020
(366,2 KB - 04.05.2020 - 205x)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 12.02.2020
(623,9 KB - 21.02.2020 - 174x)
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode dňa 12.02.2020
(256,0 KB - 21.02.2020 - 259x)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 21.01.2020
(673,5 KB - 27.01.2020 - 172x)
Usnesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 21.01.2020
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode dňa 21.01.2020
(337,0 KB - 27.01.2020 - 264x)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 9.12.2019
(609,3 KB - 19.12.2019 - 203x)
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode dňa 9.12.2019
(254,3 KB - 19.12.2019 - 221x)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 21.11.2019
(617,0 KB - 29.11.2019 - 210x)
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode dňa 21.11.2019
(297,8 KB - 29.11.2019 - 218x)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 22.08.2019
(667,4 KB - 27.08.2019 - 255x)
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode dňa 22.08.2019
(296,3 KB - 27.08.2019 - 263x)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 03.07.2019
(625,2 KB - 04.07.2019 - 163x)
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode dňa 03.07.2019
(241,3 KB - 04.07.2019 - 285x)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 11.6.2019
(627,8 KB - 18.06.2019 - 261x)
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode dňa 11.6.2019
(321,7 KB - 18.06.2019 - 197x)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 28.3.2019
(622,2 KB - 05.04.2019 - 317x)
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode dňa 28.3.2019
(324,3 KB - 05.04.2019 - 259x)
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode dňa 5.2.2019
(469,9 KB - 11.02.2019 - 537x)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 5.2.2019
(718,7 KB - 11.02.2019 - 285x)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 14.12.2018
(666,0 KB - 21.12.2018 - 334x)
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode dňa 14.12.2018
(317,0 KB - 21.12.2018 - 359x)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 27.11.2018
(33,0 KB - 03.12.2018 - 550x)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Vode dňa 27.11.2018
(41,6 KB - 03.12.2018 - 674x)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 23.10.2018
(674,3 KB - 31.10.2018 - 283x)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Vode dňa 23.10.2018
(233,5 KB - 31.10.2018 - 291x)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Vode dňa 23.10.2018
Uznesenia Obecného zastupiteľstva prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda zo dňa 16.8.2018
(670,5 KB - 22.08.2018 - 462x)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Vode dňa 16.8.2018
(205,8 KB - 22.08.2018 - 447x)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva Dobrá Voda prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda dňa 12.06.2018
(765,6 KB - 19.06.2018 - 390x)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Vode dňa 12.06.2018
(318,9 KB - 19.06.2018 - 531x)
Uznesenia Obecného zastupiteľstva Dobrá Voda prijaté na zasadnutí OZ Dobrá Voda dňa 3.5.2018
(272,7 KB - 14.05.2018 - 484x)
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dobrej Vode, ktoré sa konalo dňa 03.05.2018 o 17.30 hod.
(234,1 KB - 14.05.2018 - 492x)
Uznesenia zo zasadnutia OZ v Dobrej Vode 7.2.2018
(267,9 KB - 12.02.2018 - 459x)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Vode 7.2.2018
(234,1 KB - 12.02.2018 - 589x)
Uznesenia zo zasadnutia OZ v Dobrej Vode 29.12.2017
(27,9 KB - 10.01.2018 - 556x)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Vode 29.12.2017
(39,7 KB - 10.01.2018 - 669x)
Uznesenia zo zasadnutia OZ v Dobrej Vode 31.10.2017
(317,0 KB - 10.11.2017 - 552x)
Zápisnica zo zasadnutia OZ v Dobrej Vode 31.10.2017
(274,4 KB - 10.11.2017 - 624x)
Uznesenia zo zasadnutia OZ 04.04.2017
(22,7 KB - 14.04.2017 - 635x)
Zápisnica zo zasadnutia OZ 04.04.2017
(39,0 KB - 14.04.2017 - 891x)
Uznesenia zo zasadnutia OZ 31.01.2017
(22,0 KB - 10.02.2017 - 507x)
Zápisnica zo zasadnutia OZ 31.01.2017
(26,9 KB - 10.02.2017 - 637x)
Uznesenia zo zasadnutia OZ 21.12.2016
(199,6 KB - 30.12.2016 - 379x)
Zápisnica zo zasadnutia OZ 21.12.2016
(241,2 KB - 30.12.2016 - 629x)
Uznesenia zo zasadnutia OZ 4.10.2016
(328,8 KB - 10.10.2016 - 430x)

Poznámka: Údaje uvedené za názvom súboru: Veľkosť súboru-Dátum pridania-Počet zobrazení)