Archív mesiaca: január 2016

Obec Dobrá Voda bola odmenená Pečaťou rozvoja obcí a miest

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s. (NIS SR) vykonalo hodnotiacu analýzu 2 926 obcí a miest SR. Hodnotili rating na základe ekonomických údajov, legislatívy, vrátane rozpočtovej zodpovednosti, ďalej rozpočty obcí a miest z pohľadu plnenia príjmov a výdavkov, príjmové rozpočty z pohľadu závislosti príjmov na optimálnosti daní a poplatkov, nenárokovateľných položkách a taktiež výdavkové položky pre bežnú existenciu samosprávy, enviromentálne položky ( energie, odpadové hospodárstvo), investičné aktivity a úvery. Rozpočty boli analyzované štatistickými metódami v 6 ročnom trende upravené o medziročný vývojový trend v období 2013/2014 s ohľadom na predpokladaný vývoj 2015. Na základe spomínanej analýzy ... viac

Novoročný príhovor starostu obce Dobrá Voda 2016

Vážení spoluobčania!          Dovoľte mi, aby som sa Vám v tento slávnostný deň Nového roka prihovoril z tohto miesta. Nový rok to nie je len hocijaký deň, alebo len údaj v kalendári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plánov, predsavzatí a cieľov, ktoré by sme chceli uskutočniť počas nastávajúceho roka 2016. Je to chvíľa aj na obzretie sa za seba a bilancovanie toho roka starého. V našej obci Dobrá Voda sa počas neho uskutočnilo množstvo investičných akcií, kultúrno–spoločenských akcií, ako aj športových podujatí. Tie investičné sa robili ... viac