Archív mesiaca: marec 2017

Neničme si prírodu!

Zamestnanci OcÚ v prvých jarných dňoch vyzbierali v cca 2 km úseku od fabriky v smere na Dechtice 18 plných 120 litrových vriec odpadu. Žiadame všetkých občanov, aby nevyhadzovali smeti do prírody a nevytvárali tak čierne skládky, ktoré následne musí obec zlikvidovať čím sa zvyšujú náklady na likvidáciu odpadu. Prosíme všetkých, aby nás upozornili na občanov, ktorí znečisťujú životné prostredie. Je len na nás ako sa budeme správať k prírode a či ju dokážeme uchrániť pre ďalšie generácie.